Treba li institucijama BiH 3500 službenih vozila? Hoće li nova vlast skresati privilegije?

Tamo negdje u rano proljeće prošle godine iz Vijeća ministara i Parlamenta BiH stizale su gromoglasne najave o kresanju svih troškova i krupnim uštedama u državnom proračunu. I sve je ostalo samo na priči, a rasipništvo na teret poreznih obveznika je nastavljeno.

Ostalo na papiru

Tada se govorilo da će se smanjiti broj službenih automobila, smanjiti troškovi za službene telefone i reprezentaciju i objavljena je i računica po kojoj će se samo na tome uštedjeti oko 2,7 milijuna maraka. Od toga iznosa, kako je izračunato i službeno priopćeno, samo na racionalnom korištenju automobila godišnja ušteda iznosi oko 900.000 maraka.

Vijeće ministara u ožujku prošle godine donijelo je i pravilnike o nabavi i korištenju službenih vozila, službenih telefona i o pravu na troškove reprezentacije. Građani su taj zaokret u ponašanju državnih vlasti pozdravili vjerujući da će pokazati rezultate. Međutim, pravilnici su stupili na snagu tek 1. siječnja ove godine! Tako je ispalo da su prošli saziv Parlamenta BiH i još uvijek aktualno Vijeće ministara govorili i odlučivali jedno, a radili sasvim drugo.

Lanjskog ožujka iz Vijeća ministara najavljeno je i da će biti prodano više od 100 službenih limuzina iz voznog parka državnih institucija. Ni od toga ništa nije bilo. Prema nekim informacijama, za posljednje dvije godine prodano je svega pet državnih službenih vozila – tri Passata, jedan Audi Q7 i jedan Audi 8. Za njih je naplaćeno ukupno 70.000 maraka.
Prema podacima koje je svojevremeno priopćio Ured za reviziju institucija BiH, vlasti raspolažu s 3549 službenih automobila, od kojih je 60 posto putničkih, a vrijednost im je procijenjena na oko 25 milijuna maraka.

Nova kupnja

Treba li toliko službenih automobila vlastima države u kojoj 20 posto građana živi na ivici ekstremnog siromaštva? Svaki političar i dužnosnik će kazati da ne treba, ali nijedan se neće odreći privilegije da raspolaže limuzinom kupljenom od novca poreznih obveznika koji plaćaju i gorivo i njihovo održavanje. Inače, godišnje se iz proračuna samo na službena vozila, telefone i reprezentaciju isplati oko 26 milijuna maraka.

Da se rasipništvo nastavlja, pokazuje i novi primjer – u Službenom glasniku BiH, broj 5 iz ove godine, nalazi se obavijest o nabavi četiri nove limuzine za Parlament BiH u ukupnoj vrijednosti od 268.000 maraka!

Iz Parlamenta BiH su na ovo reagirali objašnjenjem da odluku o kupnji tih vozila nije donio sadašnji saziv Zastupničkog doma nego raniji.

Bivši zastupnici i izaslanici Parlamenta BiH i državni ministri koji će biti na tim funkcijama do izbora nove državne Vlade nisu i neće nikome polagati račune za rasipništvo i zaštićeni su zakonskim odredbama. Novi pravilnici o nabavi i korištenju službenih automobila, službenih telefona i troškovima reprezentacije stupili su na snagu prvim danom ove godine i njihova provedba ostavljena je novom sazivu Parlamenta BiH i Vijeća ministara. Hoće li nova vlast skresati privilegije i u ovoj godini državi uštedjeti 2,7 milijuna maraka, tek će se vidjeti. To će biti i znak prepoznavanja prema novcu poreznih obveznika.

Vrijednost automobila prema funkciji

Prema novom državnom pravilniku o nabavi i korištenju službenih vozila, pravo na korištenje vozila visoke klase čija je nabavna cijena do 130.000 maraka imaju samo članovi Predsjedništva BiH.

Pravo na korištenje službenih vozila čija je nabavna cijena do 100.000 maraka imaju državni ministri, predsjednici Ustavnog suda BiH, Suda BiH i glavni državni tužitelj.
Direktor, zamjenik direktora i glavni inspektor Obavještajno-sigurnosne agencije, zamjenici državnih ministara, rukovoditelji državnih institucija, tajnici ministarstava i glavni tajnik Predsjedništva BiH imaju pravo na korištenje službenih vozila u vrijednosti do 50.000 maraka.

Zamjenici i pomoćnici rukovoditelja institucija BiH koje imenuje Vijeće ministara imaju pravo na korištenje službenih vozila u vrijednosti do 40.000 maraka.

Dnevni-list.ba