AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Damir Kukić, dekan Filozofskog fakulteta, Sabahudin Jašarević, dekan Politehničkog, i Nermina Zaimović-Uzunović, profesorica sa Mašinstva, ispunjavaju uslove.

Univerzitet u Zenici u utorak bi trebao dobiti novog rektora. Na konkurs se javilo troje kandidata: Damir Kukić, dekan Filozofskog fakulteta, inače predsjednik Senata UNZE, Sabahudin Jašarević, vršilac dužnosti dekana Politehničkog fakulteta, i Nermina Zaimović-Uzunović, redovna profesorica Mašinskog fakulteta. Jedno od njih trebalo bi zamijeniti dosadašnjeg rektora Dževada Zečića, koji se sada nije prijavio.

Ispunjeni uslovi

 Damir Kukić, dekan i doktor žurnalistike/Muhamed Tunović - Tri kandidata za rektora UNZE

Prof. dr. Damir Kukić je doktor žurnalistike. Oblast njegovog znanstvenog interesa je komunikologija, odnosno masovni mediji. Autor je nekoliko članaka o funkcioniranju masovnih medija, posebno televizije i novih medija. Predmet njegovih istraživanja su i elementi medijske kulture, posebno koncept medijske pismenosti, kao i primjena masovnih medija u obrazovnom procesu. Autor je knjiga “Politička propaganda”, “Komuniciranje i komunikacijske vještine”, te “Medijska kultura”. Sa dr. Edinom Tabakom je koautor knjige “Informacijsko ponašanje”. Bio je voditelj i suradnik u nekoliko istraživačkih projekata međunarodnog karaktera. Učestvovao je i u projektima nevladinih organizacija, posebno u oblasti obrazovanja novinara, kao i onima akreditacije profesora građanskog obrazovanja. Njegov istraživački interes uključuje i medijsku politiku, zatim model djelovanja medija u procesu globalizacije, te odnos između medijskih funkcija i kulture.

 Sabahudin Jašarević - Tri kandidata za rektora UNZEDr. sc. Sabahudin Jašarević na Mašinski fakultet u Zenici upisuje se 1987/1988, diplomira 1992, a dvije godine kasnije zasniva radni odnos u zvanju asistenta na grupi predmeta Obrada rezanjem i alatne mašine i Projektovanje i organizacija proizvodnje. Oblasti interesovanja su mu upravljanje kvalitetom, sistemi kvaliteta, proizvodni sistemi, auditi, organizacija, tehnička dijagnostika, održavanje, te mjerenje vibracija i lasersko podešavanje saosnosti mašina.

Nagrađen je Srebrenom značkom Univerziteta u Sarajevu, nagrađen od Mašinskog fakulteta u Zenici za najboljeg studenta generacije, a stipendista je organizacija SOROS (postdiplomski), WUS, te firme Željezara Zenica u toku studija.

 Nermina Zaimović-Uzunović - Tri kandidata za rektora UNZEProf. dr. Nermina Zaimović-Uzunović je na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, odsjek proizvodno mašinstvo, diplomirala 1977. Magistarski rad iz oblasti konstruiranja mašina odbranila je na Mašinskom fakultetu u Mostaru 1985. godine. Od 1977. do 1978. zaposlena je u Željezari Zenica, a od 1978. radi na Mašinskom fakultetu u Zenici, gdje je redovna profesorica. Ona je i bivša poslanica SDP-a u PSBiH.
– Komisija je zasjedala i pregledala dokumentaciju. Prijavila su se tri kandidata i svi ispunjavaju uslove. Zakazana je izborna sjednica Senata Univerziteta za 28. februar, kazao nam je još aktuelni rektor UNZE Dževad Zečić.

Sastav Senata

Senat ima 25 članova. Sedam fakulteta – Fakultet za metalurgiju i materijale, Mašinski, Filozofski, Ekonomski, Pravni, Medicinski i Politehnički fakultet daju po dva člana, dekana i dodekana, Islamski pedagoški fakultet kao pridruženi član daje jednog člana – dekana, a tu su još rektor, četiri prorektora, predstavnik doktorskog studija, te predstavnici studenata.