Portal 072info

Tribunal naložio da se Šešelj vrati u Hag

Žalbeno vijeće Haškog tribunala naložilo je Pretresnom vijeću da momentalno opozove odluku o puštanju lidera SRS Vojislava Šešelja na privremenu slobodu i da naredi njegov povratak u Pritvorsku jedinicu Tribunala u Sheveningenu.

Vijeće je tu odluku donijelo usvajajući žalbu tužilaštva.

Žalbeno vijeće je raspravnom vijeću koje je sudilo Šešelju, naložilo da “odmah opozove odluku o Šešeljevom privremenom oslobađanju i naredi mu da se vrati u pritvor”.

Žalbeno vijeće, također, poziva Pretresno vijeće da što je prije moguće, nakon što se Šeselj vrati u pritvorsku jedinicu, pruži stranama, Srbiji i Holandiji, mogućnost da budu saslušane u skladu sa Pravilom 65 B.

Od Pretresnog vijeća se traži i da nakon toga sprovede novu procjenu uslova za Šešeljevo moguće ponovno privremeno oslobađanje, zaključuje se u saopštenju.

Šešelju je optužen za zločine nad Hrvatima i Muslimanima u Hrvatskoj, Vojvodini i BiH, 1991-93, prvostepeno vijeće je na privremenu slobodu pustilo u novembru prošle godine.

Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc pozvao je ranije Žalbeno vijeće da usvoji njegovu žalbu na odluku Sudskog veća o privremenom oslobađanju lidera SRS Vojislava Šešelja i da odbaci Šešeljev zahtjev da žalba Tužilaštva ne bude prihvaćena.

“Šešelj nije potkrijepio dokazima svoju tvrdnju da žalba Tužilaštva nije zasnovana na validnim pravnim motivima”, navodi se u podnesku koji je Bramerc danas uputio Žalbenom vijeću, a koji je objavio Haški tribunal.

Žalba Tužilaštva kojom se traži poništenje odluke o puštanju Šešelja na privremenu slobodu je primjereno zasnovana na Šešeljevim javnim aktivnostima, koje podrivaju osnove za njegovo privremeno oslobađanje, ističe se u podnesku.

Među tim aktivnostima navedene su Šešeljeve ponovljene izjave da se neće dobrovoljno vratiti u Hag, prijetnje ljudima koji sarađuju sa Tužilaštvom, izjave koje su uvredljive po žrtve, kao i Šešeljeve izjave i ponašanje koji dovode u pitanje humanitarne razloge vezane za njegovo zdrastveno stanje.

bh-index.com

Podijelite članak