Portal 072info

Trideset hadisa o ramazanu

Kada nastupi ramazan, otvore se džennetska, zatvore džehennemska vrata a šejtani se povežu! 

Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Muhammed a.s. rekao: “Na svaki ljudski zglob, svaki dan u kojem sunce izađe daje se milostinja: ako dvojicu pomiriš, to ti je sadaka, ako nekom pomogneš da na konja uzjaše ili mu pomogneš da prtljag na konja natovari, i to je sadaka, lijepa riječ je sadaka, svaki korak koji načiniš radi namaza je sadaka, da s puta ukloniš ono što prolaznike uznemirava i smeta im, i to je sadaka.”

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

U nastavku pročitajte trideset hadisa o ramazanu.

1. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: „Ko posti ramazan vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni grijesi koje je prethodno počinio!“

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

2. Ebu Hurejre, r.a., također, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: „Kada nastupi ramazan, otvore se džennetska, zatvore džehennemska vrata, a šejtani se povežu!“

3. Ebu Se’id el-Hudri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Allah će sedamdeset godina udaljiti vatru od osobe koja posti jedan dan na Allahovom putu!“

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

4. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Allah Uzvišeni je rekao: Svako čovjekovo djelo pripada njemu, izuzev posta! on pripada Meni i Ja posebno za njega nagrađujem!“

5. Ebu Hurejre, r.a., također, od Poslanika, s.a.v.s., prenosi: „Post je štit, pa kada neko od vas posti neka ne govori bestidne riječi i neka se ne dere, a ako ga neko opsuje ili napadne, neka kaže: Ja postim!“

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

6. on, također, kaže da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Tako mi onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, zadah iz usta postača kod Allaha je bolji od mirisa miska!“

7. on prenosi od Poslanika, s.a.v.s., i hadis: „Postač ima dvije radosti: prilikom iftara i prilikom susreta sa svojim Gospodarom!“

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

8. on, također, prenosi i ovaj hadis: „Svaki čovjekov posao se višestruko nagrađuje. Dobro djelo se nagrađuje od deset do sedam stotina puta osim posta, jer je Allah Uzvišeni rekao: on je Moj i Ja za njega nagrađujem. on ostavlja svoje strasti i hranu radi Mene!“

9. Sehl b. Sa’d, r.a., prenosi da je Poslanik islama, s.a.v.s., rekao: „U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih, izuzev postača, niko drugi neće ući?! Oni će ustati i niko drugi na njih, osim njih, neće ući! Kada oni na njih uđu, vrata će se zatvoriti i na njih niko više neće ući!“

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

10. Talha b. Ubejdullah, r.a., prenosi da je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., došao jedan beduin i, između ostalog, ga upitao: „Obavijesti me o onome što mi je Allah učinio obaveznim od posta?! On je odgovorio: Mjesec Ramazan, osim ako ti još nesto hoćeš dobrovoljno!“

11. Huzejfe b. el-Jeman, r.a., prenosi da je čuo Poslanika, s.a.v.s., kako kaže: „Smutnja za čovjeka može biti u njegovoj porodici, imovini i u susjedu, a otklanja je obavljanje namaza, post i dijeljenje zekjata!“

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

12. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: „Zapostite kada vidite mlađak i prestanite postiti kada ga vidite! Ako on bude zastrt oblakom, onda upotpunite ša’ban tridesetim danom!“

13. Abdullah b. Omer, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s.: „Ne postite dan ili dva prije ramazana, izuzev ko već posti neki post neka ga onda i dovrši!“

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

14. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: „Nemojte postiti kada nastupi druga polovina ša’bana!“

15. Abdullah b. Amr b. el-As, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s.: „U postu je suzbijanje strasti moga ummeta!“

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

16. Abdullah b. Mes’ud, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Ko ima mogućnost za brak, neka se ženi, jer to bolje djeluje na obaranje pogleda i najsigurnije zaštićuje polni organ, a onaj koji to nije u mogućnosti, neka posti, jer je post jedna vrsta zaštite!“

17. Sevban, r.a., prenosi od Poslanika islama, s.a.v.s., da je rekao: „Post mjeseca ramazana odgovara postu deset mjeseci, a post šest dana ševvala, nakon njega, odgovara postu dva mjeseca, pa to predstavlja post čitave godine!“

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

18. Ebu Ejjub, r.a., prenosi od Poslanik, s.a.v.s., sličan hadis: „Ko isposti ramazan zatim to poprati sa šest dana ševvala, kao da je čitavo vrijeme postio!“

19. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao: „Ko se ne prođe lažnog govora i postupka po njemu, Allahu nije potrebno da on ostavlja svoje jelo i piće!“!

20. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Pet dnevnih namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana, iskupljuju grijehe, ako se između njih ne načine veliki grijesi!“

21. Abdullah b. Abbas, r.a., je rekao: „Allahov Poslanik, s.a.v.s., je bio najdarežljiviji među ljudima, a najdarežljiviji je bio u ramazanu, kada se Džibril sastajao s njim. Džibril se sastajao s njim svaku noć tokom ramazana kada je zajedno s njim učio Kur’an. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi se s njim sastao, bio je darežljiviji od vjetra koji donosi plodonosnu kišu“!

22. Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Ustajte na sehur, jer je u njemu, doista, berićet!“

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

23. Od Amra b. el-Asa, r.a.,  prenosi se da je Muhammed, s.a.v.s., rekao: „Razlika između našeg posta i posta židova i kršćana je u ustajanju na sehur!“

24. Od Sehl b. Sa’da, r.a., prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Ljudi će biti u dobru sve dok budu žurili sa iftarom!“

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

25. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Allah Uzvišeni je rekao: Moji najdraži robovi su oni koji najviše žure sa iftarom!“

26. Od Selmana b. Amira ed-Dabbija, r.a., se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Kada se neko od vas iftari, neka se iftari hurmama, a ako ih nema, neka se, onda, iftari vodom, jer je ona čista!“

27. Enes b. Malik, r.a., kaže: „Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi se iftario sirovim hurmama prije nego bi klanjao. Ako ne bi našao sirove hurme, iftario bi se suhim. Ako ne bi našao ni suhe hurme, iftario bi se gutljajem vode!“

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

28. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Kada od vas neko zaboravi pa nešto pojede, ili se napije, neka dovrši svoj post, jer ga je to Allah nahranio i napojio!“

29. Aiša, r.a., kaže: „Allahovog Poslanika, s.a.v.s., zaticala je zora, a on je od odnosa sa svojim ženama bio džunub pa bi se tada okupao i postio!“

30. Zejd b. Halid el-Džuheni, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: „Ko pripremi iftar postaču, imat će nagradu kao i on, a da se postaču njegovi sevapi uopće ne umanjuju!“

AVAZ

Podijelite članak
  • 14
    Shares
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME