TV kuće u BiH imaju tek 3 posto obrazovnog programa, a radiostanice još i manje

Regulatorna agencija za komunikacije objavila je Analizu dječijih i obrazovnih programa koji su namijenjeni ili se bave manjinama i ranjivim grupama stanovništva, te programa prilagođenih osobama sa invaliditetom u audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija u Bosni i Hercegovini. Analiza je pokazala da su dječiji, obrazovni, programi namijenjeni ili se bave manjinama i ranjivim grupama stanovništva, te programi prilagođeni osobama sa invaliditetom izuzetno malo zastupljeni.

Analizom koja je izvršena na osnovu podataka prikupljenih od korisnika dozvola utvrđeno je sljedeće:

– Dječiji program na televizijskim stanicama čini prosječno 7% emitovanog programa;

– Više od 40% dječijeg programa čine animirani sadržaji, uglavnom crtani filmovi;

– Preko 85% dječijeg programa čine kupljeni/nabavljeni programi;

– Samo 14% dječijih programa je vlastita produkcija bh. medijskih kuća;

– Na radiju ima svega 1,17% dječijeg programa, uglavnom iz vlastite produkcije;

– Obrazovni program čini samo 3% programa emitovanog na TV, a 2% na radiju;

– Na televiziji su podjednako zastupljeni vlastiti i kupljeni obrazovni programi;

– Na radiju je više od 95% obrazovnih programa iz vlastite produkcije;

– Program koji se bavi ili je namijenjen manjinama na televiziji čini svega 0,19%, a na radiju 0,06%;

– Program koji se bavi ili je namijenjen ranjivim grupama stanovništva na televiziji samo 0,76%, a na radiju 0,37%;

– Posebno loša situacija je kada je u pitanju kvantitet i kvalitet programa prilagođenog osobama s invaliditetom.

Agencija će u narednom periodu preduzeti sve potrebne korake i intenzivirati obaveze u pogledu osiguravanja pristupačnosti audiovizuelnih medijskih sadržaja osobama s invaliditetom, te količini i vrsti dječijih i obrazovnih programa i programa koji su namijenjeni ili se bave manjinama i ranjivim grupama stanovništva, saopćeno je iz RAK-a.

Klix.ba

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE