U Beču biciklisti će moći skretati desno i kad je vozačima crveno svjetlo

Beč je prvi grad u Austriji koji je prošle godine na jesen na 10 lokacija uveo mogućnost skretanja desno na crvenom za bicikliste.

Gradske vlasti uskoro planiraju proširiti ovu pogodnost na dodatnih 150 lokacija.

Razvoj biciklizma

Austrijska prijestolnica kontinuirano potiče razvoj biciklizma. S jedne strane intenzivnim proširenjem biciklističkih staza u koje je protekle godine uloženo 26 miliona eura, a s druge strane poboljšanjima u svakodnevnom saobraćaju, kao što je mogućnost skretanja desno na crvenom. Međutim, ne nauštrb sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Stoga su sve lokacije na kojima je uvedena ova mogućnost pažljivo provjerene, za što je zadužena gradska služba za organizaciju i tehnička pitanja saobraćaja MA 46.

Ova služba je provjerila brojne lokacije koje su okruzi i stanovništvo predložili kao pogodne. Od aprila će na semaforima tih 150 lokacija biti postavljeni odgovarajući saobraćajni znakovi.

– Skretanje na crvenom za bicikliste ne samo da skraćuje vrijeme čekanja nego vožnju biciklom kao načinom prijevoza čini još atraktivnijom – rekao je Martin Blum, gradski službenik za biciklistički saobraćaj.

Postojanje znaka

Biciklisti smiju skrenuti desno na crvenom semaforu ako postoji saobraćajni znak sa zelenom strelicom.

Na takozvanim t-raskrsnicama također je moguće nastaviti ravno ako postoji odgovarajući znak sa zelenom strelicom. Preduvjet i za jedno iza drugo je da se biciklisti zaustave i provjere da je skretanje ili nastavak ravno moguć bez opasnosti, posebno za pješake.