U bh. zatvorima 3.225 osoba

U zatvorskom sistemu BiH prošle godine na izdržavanju zatvorskih kazni nalazilo se 3.225 lica, od čega je kaznu zatvora izdržavalo 2.607 lica, mjeru pritvora 435, kućni zatvor putem elektronskog nadzora 183 osobe, a ostalim licima su izrečene alternativne krivične sankcije.

Portparol Ministarstva pravde BiH Marina Bakić rekla je Srni da je u Republici Srpskoj 940 osoba izdržavalo mjeru pritvora ili zatvora, od čega su se na izdržavanju kazne nalazila 793 lica, a mjeru pritvora izvršavale su 132 osobe.

Maloljetnički zatvor izdržavale su dvije osobe, a 13 ih je upućeno u vaspitno – popravni dom. Četrnaest žena izdržavalo je kaznu zatvora, a tri mjere pritvora.

Na području Federacije BiH zatvorsku kaznu izdržavalo je 1.495 lica, a mjeru pritvora 216.

U FBiH 11 maloljetnika upućeno je u vaspitno-popravni dom, a za 183 lica izrečena je kazna kućni zatvor sa elektronskim nadzorom.

U Brčko distriktu BiH sudovi su prema sedam lica odredili mjeru pritvora, a 73 su uputili na izdržavanje kazne zatvora, s tim da je od Suda BiH kaznu zatvora izdržavalo 246 osoba, a u pritvoru se nalazilo 80 osoba, što ukupno iznosi 326 lica.

Prema posljednjim podacima Ministarstva, ukupni kapaciteti zatvorskog sistema u BiH iznose 3.021 osoba, a procjenjuje se da je potrebno 3.750 mjesta.

“To znači da su u toku 2014. godine alternativne krivične sankcije odigrale pozitivnu ulogu u odnosu na zatvorski sistem BiH i prvi put omogućili da se ne iskaže veći broj prekobrojnih osoba koje se ne mogu uputiti na izdržavanje kazne zatvora”, navela je Bakićeva.
Podaci pokazuju, dodala je ona, da je kombinacija kazne zatvora, mjere pritvora i alternativnih krivičnih sankcija dovela u ravnotežu zatvorski sistem u BiH.

Kazne zatvora putem alternativnih sankcija, kao što su rad za opšte dobro, kazna zatvora zamijenjena novčanom kaznom, te kućni zatvor sa elektronskim nadzorom izrečene su za 506 lica ili 16 odsto od ukupnog broja predmeta.

Prema 130 lica izrečena je mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja ili liječenja zavisnosti, koja se izvršavala u medicinskim ustanovama, a ne u zatvorima.

Za 17 lica donesena je odluka o pomilovanju, a 899 lica ranije je otpušteno sa izdržavanja kazne po osnovu odobrenog uslovnog otpusta.

U oblasti zatvorskog sistema djeluje Pritvorska jedinica na nivou BiH i 13 kazneno – popravnih zavoda, od kojih sedam na područiju Federacije BiH, a šest na području Republike Srpske.

(Bhindex.info)