Portal 072info

U BiH 56 posto mladih žena izloženo nasilju

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
Prema dostupnim statistikama o mladima u Bosni i Hercegovini 56 posto žena od 18 do 24 godine izloženo je nekom obliku nasilja.

U 72 posto slučajeva, intimni partneri su počinioci nasilja nad ženama. Samo 17 posto žena koje su iskusile nasilje su pokušale da se razdvoje, razvedu, napuste domaćinstvo, a samo četiri posto njih je pokušalo savjetovanje.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Ostale žene koje su doživjele nasilje i dalje žive sa počiniocima, dok su devet posto djevojaka od 15 do 19 godina već udate, a 23 posto njih su postale majke.

Nizak stepen obrazovanja čini ove mlade žene neaktivnim na tržištu rada te su radi toga podložne siromaštvu i rodno zasnovanom nasilju.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Kako bi se stvorili sigurniji prostori za mlade na području BiH jedna od preporuka je da bi škole trebale pokrenuti programe za sprječavanje i reagovanje na incidente nasilja, kako bi se potakla sigurnija sredina učenja za djevojčice i dječake.

Sistem socijalne zaštite mora imati više obučenih radnika koji mogu pružiti preporuke, savjetovanje i terapeutske usluge za mlade žene i muškarce koji su iskusili nasilje.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Također, i u zdravstvenom sistemu neophodni su obučeni profesionalci, koji nude pristupe koji su prilagođeni mladima, tako da su pristupačni, prihvatljivi, pravedni, odgovarajući i efikasni za različite podgrupe, stvarajući zdrav razvoj mladih.

Lokalne vlasti, napisano je na blogu, moraju osigurati ugroženoj omladini pristup sigurnim mjestima kada nisu kod kuće ili u školi, uz mogućnost učestvovanja u rekreaciji i sportskim aktivnostima.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Istovremeno trebaju osnažiti mlade pružajući im informacije i alate koji im trebaju da bezbjedno prijavljuju nasilje – lično i online.

“Vlade na svim nivoima treba da podrže sveobuhvatne, koordinirane, multisektorske inicijative za stvaranje sigurnih prostora. Uz to potrebno je da rade na usvajanju i primjeni zakonodavstva da bi zaštitile djecu i mlade od svih oblika nasilja, uključujući i tjelesno kažnjavanje u svim okruženjima, čak i u kući, i od strane svih izvršilaca, uključujući nastavnike i drugo školsko osoblje”, navedeno je na blogu ZaSvakoDijete.ba.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Međunarodni dan mladih, 12. august, ove godine fokusira se na „sigurne prostore za mlade“ – fizički i virtuelni prostori u kojima se mladi mogu bezbijedno udružiti i baviti aktivnostima vezanim za njihove potrebe i interese, te učestvovati u donošenju odluka i izražavanju sebe.

Klix.ba

Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME