Portal 072info

U BiH 90 posto igrališta ne ispunjava sigurnosne zahtjeve

Koliko su zaista dječija igrališta u Bosni i Hercegovini sigurna za djecu i ko je nadležan za njihovo održavanje? Smrt dječaka na igralištu na Dobrinji dovela je vlasti u poziciju gdje se odgovornost prebacuje sa opštinskih na kontnalnu vlast i obratno.

Smrt dječaka uzrokovana padom metalne konstrukcije gola na dječijem igralištu na Dobrinji, izazvala je ogorčenje roditelja Pozivaju na kolektivnu odgovornost i svjesnost da je sigurnost djece najvažnija.

“Za ovako je odgovorna cjelokupna zajednice. Svi mi kao pojedinici i kao sistem smo zakazali. Nekada se morala skrenuti pažnja da je to neisptavno i da ne smije tu da stoji“, rekla je Amela Penava, javlja N1.

Agencija za nadzor nad tržištem BiH, krajem 2014 i početkom 2015 godine, je sprovela istraživanje o sigurnosti na dječim igralištima u pojedinim gradovima u BiH. Rezultati istraživanja su zabrinjavajući.

Čak 90 posto igrališta dječija oprema ne ispunjava propisane sigurnosne zahtjeve. Najčešći nedostatci su veliki broj nefunkcionalne i oštećene opreme, korozija na metanlnim djelovima i neodgovarajuća podloga na igralištima.

Od ukupno 115 kontrolisanih igrališta njih 103 ne ispunjavaju sigurnosne uslove koji su propisani. Prednjači Kanton Sarajevo u kojem od 66 igrališta ni jedno nije sigurno za djecu. A u lučaju nesreće, odgovornost se prebacuje sa jednog nivoa vlasti na drugi.

“Kada imate igralište koje je staro recimo 30 godina. Tada ko je prije 30 godina davao dozvolu, ja to ne znam. Općina novi grad nije imala zahtjev, obavezu da daje bilo kakva akta kojima se garantuje sigurnost“, kazao je Elvir Resić.

Kantonalnog javnog komunalno preduzeća “Park” ima u svojoj nadležnosti 135 dječijih igrališta na nivou Sarajevskog ali ne i ono na Dobrinji. Tvrde, za opasna igrališta kirivi su građani.

“Više od 50 posto sprava je oštećeno i to ljudskim faktorom. Ne igrom, ne zabavom, nego vandalskim odnosom prema tim spravama“, istakla je Aldijana Hamza KJKP Park.

U Bosni i Hercegovini ne postoje posebni propisi koji uređuju oblast sigurnosti opreme na dječijim igralištima tako da danas niko tačno ne zna koliko će vremena proći prije nego igrališta postanu sigurna za djecu.

Podijelite članak