U BiH istraživanje i razvoj nije prioritet: Ulaganja u taj segment daleko ispod prosjeka EU

Bosna i Hercegovina je sa ulaganjem od 0,19 posto BDP-a u istraživanje i razvoj u 2021. godini bila daleko ispod prosjeka 27 zemalja EU koji iznosi 2,27 posto.

Od svih 27 članica EU, Rumunija izdvaja najmanje BDP-a 0,48 posto, a Švedska najviše 3,35 posto, objavila je Agencija za statistiku BiH u publikaciji “Bosna i Hercegovina u brojevima 2022”.

Za istraživanje i razvoj u Bosni i Hercegovini u 2021. godini izdvojeno je ukupno 74.513.000 KM. Gledano po sektorima, najviše izdvajanja za istraživanje i razvoj je bilo u sektoru Visokog obrazovanja (57,7 posto ili 43.007.000 KM), zatim poslovnom sektoru (37,4 posto ili 27.875.000 KM) te državnom sektoru (4,9 posto ili 3.631.000 KM), dok u neprofitnom sektoru nisu zabilježena ulaganja u istraživanje i razvoj.

Na poslovima istraživanja i razvoja u Bosni i Hercegovini 2021. godine bilo je 2.492 zaposlenih, sa punim i kraćim od punog radnog vremena, od čega je 1.286 žena (51,6 posto).

Klix