U BiH stiže genetski modifikovana šljiva?

Podijelite vijest

sljiva

Predavanje i okrugli sto o sorti šljive koja je otporna na virus šarke upriličeno je danas na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu (PPF) u Sarajevu, u okviru programa FARMA koji finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Švedska agencija za međunarodni razvoj (Sida).

Šarka je virus koji uzrokuje opadanje ploda prije zrenja i smanjuje prinose. S Katedre za oplemenjivanje biljaka PPF-a u Sarajevu Fuad Gaši je kazao da je taj virus uništio uzgoj šljive u bivšoj Jugoslaviji, ali i šire.

Dodao je da se šljiva na bh. voćnjacima gotovo više i ne proizvodi komericijalno te da su zasađeni određeni kultivari koji imaju veći stepen otpornosti na šarku, ali da se u potpunosti toj bolesti ne mogu oduprijeti.

Smatra da je jedini izlaz kultivar potpuno otporan na šarku, a koji je napravljen zahvaljujući genetičkom inžinjerstvu.

Istaknuo je da okrugli sto ima za cilj da informiše sve relevantne ljude koji se bave pitanjem vezano za uspostavljenje ogleda na području BiH s kultivarom šljive otporne na šarku.

– To bi bio ogled zatvorenog sistema, ustanovili bismo da li genetski modificirana šljiva ispunjava uslove u smislu prinosa i otpornosti na viruse, a s tim ogledom bismo dali preporuku farmerima – pojasnio je Gaši.

Trenutno se bave, navodi Gaši, samo naučnim aspektom, kako bi uzgoj te vrste šljive bio prikazan u pravom svjetlu kao prilika za uzgoj jednog otpornog kultivara.

Gost predavač Ioan Zagrai iz Istraživačkog centra za voće Bistrita, Rumunija, kazao je da je u BiH došao da razgovara s predstavnicima zvanične vlasti, s poljoprivrednim proizvođačima, naučnicima, naučnom zajednicom o rezultatima istraživanja koje je provedeno Rumuniji vezano za genetski modificiranu vrstu šljive koja je otporna na virus šarke.

Smatra da je virus šarke jako štetan te da prouzrokuje mnoge probleme, a koji se ogledaju u prijevremenom opadanju ploda ili stvara različite promjene na plodu.

– Tu sam i da podijelim, sa svojim kolegama, iskustvo o procesu odobravanja terenskih ispitivanja koja smo mi proveli u Rumuniji budući da je BiH zemlja koja nastoji da se pridruži EU, u tom smislu jako je bitno da ona svoje svoje politike uskladi sa standardima EU – naveo je Zagrai.

Vezano za proces odobravanja kazao je da je sličan u gotovo svim zemljama u EU, te da svi segmenti trebaju biti usklađeni s propisanom direktivom.

U tom procesu, navodi, traži se veliki broj informacija vezano za bilo koji genetski modifikovan organizam, naročito ako se govori o vršenju terenskih testiranja jer je jako bitno utvrditi da uvođenje genetski modifikovanog organizma nema nikakve štetne posljedice po okolinu ili zdravlje ljudi.

Ministarstvo poljoprivrede SAD-a (USDA), Program za razvoj tržišne poljoprivrede (FARMA), koji finansiraju USAID i Sida sutra će u Tuzli organizirati stručnu raspravu o novoj sorti šljive koju je razvila Služba za poljoprivredna istraživanja pri Ministarstvu privrede SAD-a.

Fena