Portal 072info

U BIH su i organizacije za zaštitu ljudskih prava korumpirane

Istraživanje javnog mnijenja o stanju ljudskih prava u BiH prije izvjesnog vremena proveo je Centar za ljudska prava univerziteta u Sarajevu. Rezultati istraživanja ukazuju da bh. javnost još uvijek ne poznaje koncept univerzalnih ljudskih prava.

Ono što je iznenađujuće je da je 40 posto ispitanika izjavilo da su ljudska prava stvar unutarnjeg uređenja države, a ne univerzalna, što ukazuje na potrebu dodatne edukacije javnosti o univerzalnosti ljudskih prava.

Ono što je razočaravajuće je da je bh. društvo visoko tolerantno na nasilje. Ova činjenica utječe i na kršenja ljudskih prava, te i opravdanja ovih kršenja kao uspješne metode sankcioniranja. Tako oko 40 posto građana u BiH smatra da je dozvoljena uporaba sile kako bi se dobilo priznanje osumnjičenog za teško krivično djelo. Pitanja koja su se bavila povjerenjem građana u javne institucije, dala su najzanimljivije odgovore, piše Večernji list.

U ovom istraživanju građani su iskazali i veliko nepovjerenje prema pojedinim institucijama, a brojni odgovori pokazuju kako su bh. građani potpuno neinformirani o nekim segmentima života.

Građani nemaju puno povjerenje u javne institucije. 45 posto ispitanika smatra da imamo loše suce koji se uopće ne razlikuju od političara. Oko 40 posto njih vjeruje i da su organizacije za zaštitu ljudskih prava korumpirane ili besmislene organizacije.

Posebno je zanimljivo mišljenje građana o sindikatima. Njih oko 22 posto vjeruje da su sindikati samo paravan za manipulacije, a njih 47 posto vjeruje da su loše organizirani i da slabo zastupaju interese građana. Javnost generalno nema povjerenja u političare i veliki broj njih, preko 50 posto vjeruje da oni ne zastupaju interese građana. S druge strane veliki postotak građana uopće ne poznaje ni svoja prava vezana uz mobilnost i mogućnost protjerivanja s teritorija BiH.

Čak 38 posto građana misli da može napustiti teritorij BiH samo uz dozvolu nadležnih organa, a njih 16 posto misli da građanin BiH može biti protjeran s teritorija države, ako je počinio krivično djelo, piše Večernjak.

Kada su u pitanju rezultati istraživanja vezani za kršenje prava homoseksualaca u BiH, došlo je do povećanja od 5 posto onih koji misle da se njihova prava krše.

Ljudska prava koja prva padaju na pamet građanima u BiH, su pravo na život, pravo na rad i pravo na slobodu izražavanja. Ipak, prema svemu navedenom može se konstatirati da priča o ljudskim pravima u BiH nikako nije zatvorena tema.

Bljesak

Podijelite članak

Zapratite 072info na Instagramu! 

KLIKNI OVDJE

Holler Box