U Bosni i Hercegovini mladi su odlučni da postave zajednički cilj

Screenshot 1 133
Podijelite vijest

Objašnjavajući svoja iskustva iz učešća u projektima Regionalne kancelarije za saradnju sa mladima (RYCO), mladi iz Bosne i Hercegovine tvrde da bi se njihovi vršnjaci sa zapadnog Balkana trebali angažirati u pronalaženju njihovih sličnosti i stvoriti osnovu za svoju buduću saradnju.

Traženje sličnosti, a ne razlika, sve je ono čemu Emina Dizdarić teži kada razgovara sa svojim vršnjacima u regionu.

Dizdarić, član UN-RYCO omladinski tim za kodizajn iz Bosne i Hercegovine kaže da je za mlade na zapadnom Balkanu vrlo važno stvoriti zajednički cilj kako bi mogli okrenuti glavu ka onome što im je zajedničko.„Mislim da smo vrlo slični i imamo puno zajedničkog. To se posebno može primetiti kada upoznate druge vršnjake sa Balkana. Uvijek vidimo koliko smo slični. Preporučila bih svakoj osobi da se bavi bilo kojom aktivnošću koja promoviše izgradnju mira i saradnju sa mladima “, podvlači Emina Dizdarić.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3564247177289959&output=html&h=280&adk=1138763627&adf=1527550294&pi=t.aa~a.285784238~i.13~rp.4&w=630&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1622241986&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5460128949&psa=1&ad_type=text_image&format=630×280&url=https%3A%2F%2Ftuzlanski.ba%2Finfoteka%2Fu-bosni-i-hercegovini-mladi-su-odlucni-da-postave-zajednicki-cilj%2F&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=158&rw=630&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&dt=1622241962823&bpp=5&bdt=5119&idt=5&shv=r20210524&cbv=%2Fr20110914&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D887a05eca4eb016b-22cb11fb93b600c0%3AT%3D1594721533%3AR%3AS%3DALNI_MazJhBDSJ1EOVbriKH_wVVWF365yA&prev_fmts=0x0%2C630x158&nras=2&correlator=6607357858182&frm=20&pv=1&ga_vid=402636700.1568668997&ga_sid=1622241962&ga_hid=810333042&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=1&u_java=0&u_h=1024&u_w=1280&u_ah=984&u_aw=1280&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=237&ady=1693&biw=1263&bih=882&scr_x=0&scr_y=0&eid=42530671%2C182982000%2C182982200%2C31060975%2C31060839%2C44743003&oid=3&psts=AGkb-H9AyTM01Ahlrc0rOEPKbJe9VYr_zCHTTwV_eEF09o_ad_VTjXHRdryrdCloNRZRBeYZugG8IjYRLNw&pvsid=3538635016246865&pem=700&ref=https%3A%2F%2Ftuzlanski.ba%2F&eae=0&fc=1408&brdim=-8%2C-8%2C-8%2C-8%2C1280%2C0%2C1296%2C1000%2C1280%2C882&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&ifi=10&uci=a!a&btvi=1&fsb=1&xpc=icS2yOhjLH&p=https%3A//tuzlanski.ba&dtd=24125

Damjan Jugović, Eminin vršnjak, stavio je svoje povjerenje u snagu koju saradnja sa mladima donosi.

„Naša regija ima izuzetno pozitivne i pametne pojedince čiji potencijali nisu dobro iskorišteni. To treba promijeniti i mislim da ako naučimo kako podići glas protiv sadašnjih sistema u kojima živimo i ako imamo jasnu viziju društva u kojem želimo živjeti, trenutni parametri mogu biti promijenjeni ” Ističe Jugović.

Zajednički cilj koji mladi traže već je tu i Medina Sokolović-Alajmović, učiteljica škole “Nedžad Ibrišimović” u gradu Ilijaš, uočila je volju mlađih generacija da okrenu stranicu.

Kao jedna od 24 učiteljice koja je imala koristi od obuke o interkulturnom dijalogu na zapadnom Balkanu u organizaciji RYCO, kaže da je jedna od najvažnijih stvari za mlade ne izbjegavati dijalog.

„Mladi imaju mnogo toga zajedničkog i mnogo toga treba preispitati i istražiti, a to je povezano sa istorijom i politikom zapadnog Balkana. Važno je da postoji interes i da se dijalogu ne beži, tako da su moji studenti uvijek otvoreni za razmjenu ideja “, objašnjava Sokolović-Alajmović.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3564247177289959&output=html&h=280&adk=1138763627&adf=2788601222&pi=t.aa~a.285784238~i.27~rp.4&w=630&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1622241987&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5460128949&psa=1&ad_type=text_image&format=630×280&url=https%3A%2F%2Ftuzlanski.ba%2Finfoteka%2Fu-bosni-i-hercegovini-mladi-su-odlucni-da-postave-zajednicki-cilj%2F&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=158&rw=630&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&dt=1622241962838&bpp=4&bdt=5134&idt=4&shv=r20210524&cbv=%2Fr20110914&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D887a05eca4eb016b-22cb11fb93b600c0%3AT%3D1594721533%3AR%3AS%3DALNI_MazJhBDSJ1EOVbriKH_wVVWF365yA&prev_fmts=0x0%2C630x158%2C630x280&nras=3&correlator=6607357858182&frm=20&pv=1&ga_vid=402636700.1568668997&ga_sid=1622241962&ga_hid=810333042&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=1&u_java=0&u_h=1024&u_w=1280&u_ah=984&u_aw=1280&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=237&ady=2756&biw=1263&bih=882&scr_x=0&scr_y=0&eid=42530671%2C182982000%2C182982200%2C31060975%2C31060839%2C44743003&oid=3&psts=AGkb-H9AyTM01Ahlrc0rOEPKbJe9VYr_zCHTTwV_eEF09o_ad_VTjXHRdryrdCloNRZRBeYZugG8IjYRLNw&pvsid=3538635016246865&pem=700&ref=https%3A%2F%2Ftuzlanski.ba%2F&eae=0&fc=1408&brdim=-8%2C-8%2C-8%2C-8%2C1280%2C0%2C1296%2C1000%2C1280%2C882&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&ifi=11&uci=a!b&btvi=2&fsb=1&xpc=XCrjN7ZX5W&p=https%3A//tuzlanski.ba&dtd=24175

Za Melisu Polovinu, studenticu iz Bosne i Hercegovine, učešće na RYCO aktivnostima premašilo je njena očekivanja.

„Naučila sam više nego što sam mislila da ću naučiti. Želela bih da nastavimo saradnju i velika mi je želja da i ubuduće budemo zajedno i dijelimo iskustva, rekla je Polovina”.

Tokom projekta „Podrška kolektivnom rukovođenju zapadnog Balkana u pomirenju“, koji je finansirao UN-ov fond za izgradnju mira, a implementirali su RYCO i tri UN agencije – UNDP, UNFPA i UNICEF, cilj radionica za mlade iz različitih etničkih pozadina, bio je stvaranje prilika za njih kako bi se identifikovali zajednički prioriteti za mir i sigurnost i kako bi ušli u konstruktivan dijalog sa svojim vršnjacima iz cijele regije. Štaviše, osigurani su mali grantovi za omladinske aktivnosti za unapređenje održive regionalne saradnje.

Od marta 2020. godine, RYCO i UN partneri su takođe bili angažirani zajedno sa 24 učitelja iz regije, kada su i razvili alate za jačanje interkulturnog dijaloga u regionu.

Konačno, projekt je također pružio radionice za mlade iz regije, kako bi se razvili kapaciteti grupa mladih i lokalnih organizacija za pristup i korištenje resursa RYCO-a za sudjelovanje u aktivnostima izgradnje mira na zapadnom Balkanu.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3564247177289959&output=html&h=280&adk=1138763627&adf=1516330533&pi=t.aa~a.285784238~i.41~rp.4&w=630&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1622241990&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5460128949&psa=1&ad_type=text_image&format=630×280&url=https%3A%2F%2Ftuzlanski.ba%2Finfoteka%2Fu-bosni-i-hercegovini-mladi-su-odlucni-da-postave-zajednicki-cilj%2F&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=158&rw=630&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&dt=1622241962848&bpp=5&bdt=5143&idt=5&shv=r20210524&cbv=%2Fr20110914&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D887a05eca4eb016b-22cb11fb93b600c0%3AT%3D1594721533%3AR%3AS%3DALNI_MazJhBDSJ1EOVbriKH_wVVWF365yA&prev_fmts=0x0%2C630x158%2C630x280%2C630x280&nras=4&correlator=6607357858182&frm=20&pv=1&ga_vid=402636700.1568668997&ga_sid=1622241962&ga_hid=810333042&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=1&u_java=0&u_h=1024&u_w=1280&u_ah=984&u_aw=1280&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=237&ady=3909&biw=1263&bih=882&scr_x=0&scr_y=510&eid=42530671%2C182982000%2C182982200%2C31060975%2C31060839%2C44743003&oid=3&psts=AGkb-H9AyTM01Ahlrc0rOEPKbJe9VYr_zCHTTwV_eEF09o_ad_VTjXHRdryrdCloNRZRBeYZugG8IjYRLNw%2CAGkb-H_t6-_3quQeE3OuUR07bStfV2-fFornG03Z-CeztUenJXy9xKT07BpF46KjggLuMX5Zy9lmHiKX0do&pvsid=3538635016246865&pem=700&ref=https%3A%2F%2Ftuzlanski.ba%2F&eae=0&fc=1408&brdim=-8%2C-8%2C-8%2C-8%2C1280%2C0%2C1296%2C1000%2C1280%2C882&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&ifi=12&uci=a!c&btvi=3&fsb=1&xpc=H81vFsVeec&p=https%3A//tuzlanski.ba&dtd=28069

RYCO je tokom maja mjeseca pokrenuo jednomesečnu kampanju „MLADI nadahnuti mirom“ čiji je cilj podizanje svesti i povećanje napora na izgradnji mira i pomirenju među mladima na zapadnom Balkanu, kroz različite događaje kampanje.

Tokom svog trajanja, kampanja je fokusirana na teme poput obrazovanja, prihvatanja, razumijevanja i suradnje kako bi se naglasila važnost ulaganja u mlade, važnost njihovih priča i njihova snaga za promjene.

Uz rad nastavnika i učenika u prvom planu, kampanja koristi najbolje prakse rada na transformativnim pedagogijama za izgradnju mira širom zapadnog Balkana, kroz umrežavanje škola kao alat za promociju regionalnog dijaloga.

Kampanja takođe pruža promotivne aktivnosti kroz intervjue sa nastavnicima i studentima uključenim u projektne aktivnosti. Štaviše, šest škola u etnički mješovitim gradovima širom regije bilo je osvijetljeno kao simbol premošćavanja postojećih razlika među mladima.

Kampanja „MLADI nadahnuti mirom“ sprovodi se u okviru zajedničkog projekta UN-RYCO „Podrška kolektivnom vođstvu zapadnog Balkana u pomirenju“ koji finansira UN-ov fond za izgradnju mira. Provode ga Regionalni ured za saradnju s mladima (RYCO) i tri UN agencije – UNDP, UNFPA i UNICEF. Cilj projekta je izgraditi kapacitete i zamah za RYCO, osnažiti mlade ljude da imaju svoj glas u javnom donošenju odluka koje utječu na njihov život, kao i ojačati ih da budu faktor u izgradnji i održavanju sigurnog i mirnog okruženja za sebe i svoje zajednice .

RYCO je institucionalni mehanizam koji neovisno funkcionira, a osnovali su ga učesnici zapadnog Balkana 6 (SB 6): Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo , Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija, s ciljem promocije duha pomirenja i saradnje između mladih u regiji i kroz programe razmjene mladih.

Sporazum o uspostavljanju RYCO potpisalo je šest premijera zapadnog Balkana tokom Samita Berlinskog procesa u Parizu 4. jula 2016. godine.


Podijelite vijest