U dvije akcije oduzet tekstil u vrijednosti od skoro 60.000 KM

Oduzete tekstil 1

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Grupa za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja, u dvije odvojene akcije oduzeli su razni tekstil. Procijenjena tržišna vrijednost privremeno oduzete robe iznosi 57.100 KM.

U suradnji sa policijskim službenicima jedinice Granične policije Bijeljina, prilikom kontrole motornog vozila otkrivena je i zapljenjena tekstilna roba. Tom prilikom u putničkom motornom vozilu otkriveno je i oduzeto 295 pari pantalona za koje lice nije imalo zakonom propisanu dokumentaciju.

U drugoj akciji, a na osnovu operativnih saznanja ovlašteni službenici izvršili su provjeru prometa porijekla roba na putnoj komunikaciji Orašje-Srebrenik (Tržnica Arizona). Tom prilikom kod 3 fizička lica pronađena je veća količina robe (859 komada odjeće i 89 pari obuće) stranog porijekla za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija.
Protiv navedena 4 fizička lica bit će preduzete zakonom propisane mjere i radnje shodno prekršajnom zakonodavstvu.

U aktivnostima na terenu ovlašteni službenici UINO koristili su specijaliziranu opremu koju je Upravi donirala Vlada SAD-a putem Programa EXBS.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH poziva sve građane da na našu otvorenu liniju 080 02 06 07 prijave svaki oblik utaje carine ili PDV-a, ili nelegalnu prodaju akciznih proizvoda. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni.