U FBiH 36 televizija i 79 radija, istraženo što se sve gleda u kinima i kazalištima

U FBiH 36 televizija i 79 radija, istraženo što se sve gleda u kinima i kazalištima

Statistička istraživanja od interesa za FBiH za prošlu godinu objavio je u svom izvješću Federalni zavod za statistiku, u kojem su navedene realizirane i nerealizirane aktivnosti i istraživanja. Tako je u 2017. godini planirano ukupno 255 statističkih istraživanja i aktivnosti, od toga je Zavod nositelj za ukupno 217 istraživanja/aktivnosti, a riječ je o 52 aktivnosti i 165 statističkih istraživanja, piše Večernji list BiH. Za 38 istraživanja i aktivnosti nositelji su drugi ovlašteni proizvođači službene statistike. Zavod je uspješno realizirao 213 ili 98 posto istraživanja/aktivnosti, tj. 50 ili 96 posto aktivnosti i 163 ili 99 posto statističkih istraživanja. Od ukupno planiranoga broja, u Zavodu nisu realizirane dvije aktivnosti i dva istraživanja, i to istraživanja o karijerama doktora znanosti, anketa o potražnoj strani turizma, anketa o zasijanim površinama i ranim procjenama prinosa važnijih usjeva.

Problem financiranja

– Istraživanje o karijerama doktora znanosti nije provedeno jer Agencija za statistiku BiH nije poduzela aktivnosti na pripremi i provođenju tog istraživanja u skladu sa zakonskim nadležnostima – izradu jedinstvene metodologije, obrazaca, aplikacije i dr. – navodi se u obrazloženju Federalnog zavoda za statistiku. Kad je u pitanju anketa o potražnoj strani turizma, njezino provođenje planirano je kao zajednička razvojna aktivnost sve tri statističke institucije u BiH kroz IPA 2015. twinning projekt. S obzirom na to da je došlo do kašnjenja u provedbi projekta, ta statistička aktivnost morala je biti prolongirana za ovu godinu. Kad je u pitanju anketa o zasijanim površinama i ranim procjenama prinosa važnijih usjeva, njezina provedba planirana je na cijelom teritoriju BiH kao zajednička aktivnost sve tri statističke institucije u BiH – Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku i Republičkog zavoda za statistiku RS-a. S obzirom na to da nije ispunjen jedan od glavnih preduvjeta, a to je da su osigurana financijska sredstva kroz entitetske proračune, provedba ankete je prolongirana za iduće razdoblje. Aktivnost nije provedena ni u slučaju nastavka rada na izradi nomenklature statističkih teritorijalnih jedinica u BiH jer je Agencija za statistiku BiH, kao nositelj, obavijestila Zavod kako provođenje te aktivnosti, kao i rokovi za realizaciju, ovise o odluci hoće li se daljnje aktivnosti nastaviti kroz rad međuresorne skupine ili mehanizam koordinacije.

Statistika stanovništva

U oblasti statistike stanovništva realizirana su sva istraživanja. Provedeno je sedam istraživanja i dvije aktivnosti te prikupljeno ukupno 61.965 izvješća, izvršena je kontrola, unos i obrada prikupljenih podataka. U 2017. provedena su istraživanja i aktivnosti statistike rođenih, a kao rezultat provedenog istraživanja dobiveni su pokazatelji o broju živorođenih i mrtvorođenih po spolu, prirodnom prirastu, vitalnom indeksu, prosječnoj starosti majke, stope nataliteta i fertiliteta i dr., zatim pokazatelji o broju i strukturi umrlih, prirodnom prirastu, stopi prirodnog prirasta, općoj i specifičnim stopama smrtnosti, uzroku smrti, uzroku nasilnih smrti, smrtnosti dojenčadi, prosječnoj starosti umrlih. U oblasti statistike tržišta rada provedeno je sedam statističkih istraživanja i aktivnosti. U oblasti statistike kulture i umjetnosti u 2017. prikupljeni su sljedeći podaci: za radio i televiziju prikupljeni su podaci o broju postaja, vrsti i podrijetlu programa i zaposlenima, a riječ je o 36 televizijskih i 79 radijskih postaja, za kazališta su prikupljeni podaci o vrsti, broju predstava, izvedenih djela i zaposlenima, a za kina o predstavama, posjetiteljima i zaposlenima. Kada je u pitanju statistika pravosuđa, u okviru nje prikupljeni su podaci o prijavljenima, optuženima i osuđenima počiniteljima kaznenih djela, kao i žrtvama kaznenih djela.

Večernji list

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE

BISSTOURS
rentacarZenica