Screenshot 4 920


AUTOR:
Portal 072info

DATUM:

Iako su se pojavile navodi da se na području Federacije BiH prošle i ove godine nije organizovalo polaganje stručnih ispita za studente koji su završili Medicinski fakultet, iz Federalnog ministarstva zdravstva su negirali ove (dez)informacije.

Kako su nam kazali u Federalnom ministarstvu zdravstva, u oktobru se održavaju stručni ispiti za druge profile i profesije, a kada je riječ o studentima medicine, ove godine ima manje termina za polaganje stručnog ispita u odnosu na prošlu.

“Što se tiče stručnog ispita za doktore medicine u 2020. godini je održan jedan ispit 21.maja, a sljedeći termin polaganja stručnog ispita je zakazan 12. novembra ove godine. U prošloj godini organizirana su četiri termina za polaganje stručnih ispita za doktore medicine. Studenti su naravno zainteresovani za polaganje stručnog ispita nakon što završe studij, jer im je to zapravo obaveza nakon koje mogu konkurisati za posao. Međutim, nekada se desi da ima veoma mali broj studenata i da nije moguće organizovati polaganje, a iako će biti malo kandidata i sada u novembru mi smo organizovali stručni ispit”, naveli su.

Pojasnili su da se održavanje stručnih ispita za studente medicine obustavilo tokom proglašenja prirodne nesreće zbog koronavirusa u FBiH.

“Međutim, od druge polovine maja ponovo se počelo s organizovanjem stručnih ispita u Ministarstvu za sve zdravstvene radnike sa završenim fakultetom zdravstvenog usmjerenja”, rečeno nam je iz resornog federalnog ministarstva.

Posebno su istakli da rješenje o odobrenju polaganja stručnog ispita donosi nadležni ministar zdravstva, a o datumu i mjestu polaganja stručnog ispita pripravnik se obavještava najkasnije osam dana prije polaganja ispita.

“To praktično znači da se zdravstveni radnici koji nakon završenog studija imaju pravo pristupiti polaganju ispita, kao i oni koji su u obavezi obaviti pripravnički staž, trebaju, odnosno, mogu prijaviti za polaganje stručnog ispita i prije utvrđivanja samog datuma polaganja”, dodali su.

Na kraju su pojasnili i na koji način se zapravo može konkurisati za polaganje stručnog ispita.

“U skladu s Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika nakon obavljenog pripravničkog staža (šest mjeseci), prijavu za polaganje stručnog ispita, zdravstveni radnik sa završenim fakultetom zdravstvenog usmjerenja podnosi Federalnom ministarstvu zdravstva, a zdravstveni radnik sa završenom srednjom školom zdravstvenog usmjerenja podnosi kantonalnom ministarstvu zdravstva”, kazali su iz Federalnog ministarstva zdravstva.

Uredno dokumentiranim zahtjevom za polaganje stručnog ispita se smatra:

Zahtjev kandidata s adresom i brojem telefona,

Prijava zdravstvene ustanove u kojoj je obavljen pripravnički staž,

Ovjerena kopija diplome. Ukoliko je diploma stečena izvan BiH, ovjerena kopija nostrifikacije diplome,

Zaključena i ovjerena pripravnička knjižica.

Klix