1 38
AUTOR: H.D.
DATUM: lip 29, 2021 @ 12:50
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
FIXGEHALT

Bruto proizvodnja električne energije u FBiH u maju 2021. godine iznosila je 565 GWh, dok je u istom mjesecu 2020. godine zabilježeno 478 GWh.

U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije, hidroelektrane su učestvovale sa 37,5 posto, termoelektrane sa 57,7 posto, a vjetroelektrane sa 4,8 posto.

Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u maju ove godine iznosila je 332.931 tona, a u istom mjesecu 2020. godine 363.231ona tona. Proizvodnja lignita u FBiH u maju 2021. je 150.433 tona, a u maju 2020. godine 181.894 tona.

Proizvodnja koksa u maju ove godine iznosila je 83.749 tona, a u istom mjesecu 2020. godine evidentirano je 57.839 tona, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

LIDER