U FBiH radi preko 5.700 osoba iz RS-a

U pojedinim općinama Federacije BiH (FBiH) koje se ubrazno razvijaju kao što je Goražde radi više stotina osoba iz manjeg bh. entiteta Republika Srpska (RS).

Kako bismo saznali da li je ovaj trend prisutan i u ostalim općinama, odnosno koliko osoba iz RS-a zapravo radi u FBiH, kontaktirali smo Poreznu upravu FBiH

Prema podacima koji su za Fokus.ba dostavljeni iz ove institucije, trenutno je u FBiH evidentirano 5.766 zaposlenika koji imaju prebivalište u Republici Srpskoj.

U proteklom periodu sve više osoba iz RS-a pronalazi posao u Federaciji BiH o čemu svjedoče i statistike. Naime, u isto vrijeme prošle godine u Federaciji BiH bilo je evidentirano 5.078 zaposlenika sa prebivalištem u RS-u, što znači da je došlo do porasta u iznosu od skoro 700 zaposlenih.

“Obračun plaća zaposlenicima koji rade u privrednim društvima sa sjedištem u Federaciji BiH vrši se u skladu sa propisima u Federaciji BiH, Zakonu o porezu na dohodak, Zakonu o doprinosima, drugim zakonima i podzakonskim aktima”, istakli su za Fokus.ba iz Poreske uprave FBiH.

Dodaju da se uplata doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje iz plaća i na plaće vrši prema sjedištu pravnog lica, u skladu sa propisima o penzijsko-invalidskom i zdravstvenom osiguranju u FBiH.

“Za lica koja imaju prebivalište u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu, a rade u Federaciji BiH, dio doprinosa za zdravstveno osiguranje (89,8%, od ukupno obračunatog iznosa iz plaće i na plaće) i dio doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti (70% od ukupno obračunatog iznosa iz plaća i na plaće) plaća se prema mjestu prebivališta, na račune propisane u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu. Porez na dohodak po stopi od 10% plaća se prema sjedištu privrednog društva u Federaciji BiH gdje je i zaposlen”, naglašavaju iz Porezne uprave FBiH.

S druge strane u RS-u također rade osobe koje žive na prostoru FBiH, trenutno njih 3.972. Riječ je o blagom porastu u odnosu na isti period prošle godine (3.819).

Odgovarajući na pitanja portala Fokus.ba direktorica Poreske uprave RS Zora Vidović ističe da poslodavac iz RS-a radnicima iz FBiH koji su po osnovu ugovora o radu zaposleni u RS, na račun javnih prihoda RS može uplaćivati sve doprinose.

“Međutim, ukoliko radnik želi da zdravstvenu zaštitu ostvaruje u FBiH, poslodavac iz RS može, na račun javnih prihoda RS radniku uplaćivati doprinos za PIO i doprinos za dječiju zaštitu, a na račune javnih prihoda u FBiH radniku uplaćivati doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za osiguranje od nezaposlenosti. U ovom slučaju predviđena je i posebna šifra osnova osiguranja u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa u RS”, naglasila je Vidović.

Kada je u pitanju poreski tretman radnika iz RS u odnosu na radnike iz FBiH, u tom pogledu, kako ističe Vidović, ne postoji bilo kakva diskriminacija.

“Prava i obaveze, kako radnika, tako i poslodavaca su iste”, zaključila je Vidović.