U FBiH za samo dva mjeseca prikupljeno 865 miliona KM javnih prihoda

Porezni obveznici Federacije BiH su u periodu od januara do februara 2019. godine uplatili 865.370.961 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 65.919.238 KM više u odnosu na isti period 2018. godine ili iskazano u procentu više za 8,25 posto. U periodu januar – februar 2019. godine u odnosu na januar – februar 2018. godine
ukupna naplata direktnih poreza veća je za 23.625.375 KM, ili iskazano u procentu
za 8,94 %. U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:

– poreza na dobit u iznosu od 49.381.129 KM, što je više za 28,60 posto ili
10.982.123 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća
za 25,95 posto ili za 7.691.958 KM, dok je naplata poreza na dobit banaka i
drugih finansijskih institucija povećana za 37,58 posto ili za 3.290.165 KM

– porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 34.560.358 KM, što je manje za
3,26 posto ili za 1.164.390 KM

– ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 201.468 KM, što je manje za 28,78 posto
ili za 81.419 KM

– porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 78.215.568 KM, što je povećanje
za 14,08 posto ili za 9.653.058 KM

– naknade i takse naplaćene su u iznosu od 75.682.426 KM, što je manje za
2,05 posto ili za 1.583.741 KM

Uplate javnih prihoda u periodu januar – februar 2019. godine u odnosu na januar – februar 2018. godine prikazujemo u sljedećoj tabeli:

U periodu januar – februar 2019. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i
invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 576.955.030 KM, što u odnosu na isti period 2018. godine
predstavlja povećanje za 42.250.345 KM ili iskazano u procentu za 7,90 posto.

Naplaćeni doprinosi iznose:

– doprinosi za PIO/MIO 325.682.381 KM
– doprinosi za zdravstveno osiguranje 224.993.185 KM
– doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 26.279.464 KM

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i
naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu
zaposlenika na dan 28. februar 2019. godine je 524.627 i u ovom broju
zaposlenih nisu uključena lica koja prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu,
privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu.

Klix.ba