U ime svakog novorođenčeta u ovoj bh. općini bit će posađeno po jedno drvo

Screenshot 6 48

Općinsko vijeće Centar Sarajevo jednoglasno je usvojilo inicijativu vijećnice Naše stranke Aide Koluder Agić da se u ime svakog novorođenčeta u toj općini posadi drvo.

Kako je navela vijećnica, ova inicijativa inspirisana je sličnom praksom kakvu ima i austrijski grad Graz.

“Prijedlog o sadnji drveta za svako novorođenče predložila sam inspirisana istom praksom koju ima austrijski grad Graz. Nakon rođenja djeteta i prilikom napuštanja bolnice roditelji dobivaju info letak koji ih informiše da grad Graz njihovom novorođenčetu poklanja drvo. Roditelji sami mogu izabrati vrstu drveta, mogu preuzeti sadnicu i zasaditi je u vlastitom vrtu ili izbor lokacije za sadnju prepustiti gradskim službama”, ističe Koluder Agić.

Pored toga što će svako dijete od sada imati i svoje drvo, ova inicijativa ima za cilj i jačanje ekološke svijesti među najmlađim sugrađanima.

“Uskoro će i naša djeca imati svoje drvo o kojem će se brinuti i kojeg će čuvati. Time jačamo ekološku svijest kod naših najmlađih sugrađana i učimo ih kako da vole svoju općinu i svoj grad. Sada je na općinskim službama da razrade i implementiraju predloženu inicijativu. Ja sam im, također, na raspolaganju za svu potrebnu pomoć”, rekla je vijećnica Naše stranke Aida Koluder Agić.