AUTOR:
Portal 072info

DATUM:

Iz Konuma je saopćeno da posljednjih dana se bilježi povećanje prometa i pojačanu poslovnu aktivnost u svim prodajnim objektima uslijed situacije uzrokovane širenjem COVID – 19 u Bosni i Hercegovini. S ciljem zaštite zaposlenika, kupaca i svih ostalih sudionika poslovanja Konzum kontinuirano provodi niz mjera kako bismo kupcima omogućili nesmetanu i sigurnu kupovinu:

• Svi naši prodajni objekti su operativno spremni te se njihova opskrba, kontinuiranim logističkim operacijama, kako vlastitih tako i naših partnera dobavljača, i dalje odvija nesmetano. Ulažemo maksimalne napore u saradnji sa našim partnerima dobavljačima kako bismo obezbijedili dovoljne količine namirnica za kojima vlada povećana potražnja

• Sveobuhvatnim angažmanom, bezrezervnom željom i posvećenošću naše prodajno osoblje izlaže robu i puni prodajne objekte, te nekada, zbog velike potražnje ne stižu sve dovoljno brzo izložiti. U takvim situacijama molimo kupce za razumijevanje jer oni su stub naše kompanije i njihov angažman je sada značajniji nego ikada

• Povećavamo razinu higijene i mjera adekvatne dezinfekcije svih površina te dijelova prodajnih objekata posebno blagajni, uslužnih linija, odjela mesnice, gastra i pekara te predmeta sa kojima kupci dolaze u kontakt

• Našem prodajnom osoblju obezbijeđene su dovoljne količine adekvatnih dezinfekcionih sredstava i propisane zaštitne opreme

• Činimo sve što možemo da osiguramo brz protok kupaca uz što kraće zadržavanja na blagajnama i označeni distancioni prostor od minimalno 1 metar

• Prodajni prostor adekvatno provjetravamo čime osiguravamo nesmetanu cirkulaciju zraka

• U skladu sa usvojenim mjerama i odlukama nadležnih institucija te kriznih štabova prilagodili smo radno vrijeme prodajnih objekata čiji je aktuelni pregled dostupan na korporativnoj web stranici www.konzum.co.ba

“Sprovođenju sigurne i nesmetane kupovine mogu dodatno doprinijeti svi kupci tako što će se pridržavati propisanih mjera na suzbijanju daljneg širenja zaraze te obavljati kupovine u razumnim količinama. Svoje poslovanje i poduzete mjere ćemo prilagođavati daljnjem razvoju situacije imajući prije svega za cilj osiguravanje nesmetane i sigurne kupovine za sve naše kupce. Uvjereni smo da zajedno možemo pobijediti ovaj izazov a mi ćemo učiniti sve što smo u mogućnosti kako bismo obezbijedili nesmetanu i sigurnu kupovinu što će uvijek biti naš prioritet”, saopćeno je iz Konzuma.

Klix