AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Za ponedjeljak je zakazana 32. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, a na čijem dnevnom redu je sedam tačaka. Prva tačka dnevnog reda je Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, a po kojoj bi se trebalo raspravljati po skraćenom postupku.

Zdravstvena kriza imala je značajan uticaj na kreiranje budžeta. Planirani prihodi od oko 400 miliona maraka za 2% su veći od prošlogodišnjih, istovremeno su i minimum za izvršavanje ustavnih nadležnosti Kantona. U okusu su zdravstvo, socijalna i izdvajanja za boračku populaciju.

“Najvećim dijelom povećanje se ogleda unutar budžetskog korisnika Ministarstva zdravstva, gdje je povećanje iznosa za sprečavanje širenja bolesti izazvane pandemijom Covid 19. Taj iznos je sada negdje oko devet miliona KM“, navodi Josip Lovrić, ministar finansija ZDK-a.

No, budući da su projicirani prihodi za 17% manji od prošlogodišnjih, otvoreno je pitanje kako osigurati njegovo izvršenje.

“Planiramo s nivoa Federacije 38 miliona, od EU fondova preko države BiH određeni iznos i onaj iznos koji nam fali da bismo zakružili prihode i rashode kreditno ćemo se zaduži kod komercijalnih banaka” kaže Mirnes Bašić, vršilac dužnosti premijera ZDK-a.

Partneri u Ekonomsko-socijalnom vijeću, poslodavci i sindikati, nisu bili uključeni u kreiranje budžeta.

“Dešava se, ne prvi put, da budžet ulazi u parlamentarnu proceduru i pred usvajanjem je, a da mi ne znamo kako i šta je predviđeno. Mogu samo pretpostavljati kao čovjek da nema ništa dobro, da su jedva skrpili budžet i da uvijek puca po privredi“, smatra Kasim Kotorić, predsjednik UO Grupacije poslodavaca ZDK-a.

Isti je razlog što ni sindikati ne komentiraju prijedlog budžeta. Ono što očekuju je da, u ovim okolnostima, vlasti očuvaju finansijsku stabilnost Kantona i osiguraju prava uposlenih definirana kolektivnim ugovorima za oblasti obrazovanja, državne službe, pravosuđa i uprave, te policije.