U prvih sedam mjeseci 2019. manje požara na otvorenom nego prethodnih godina

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE
MARKETING

Na području Federacije Bosne i Hercegovine u prvih sedam mjeseci 2019. godine bilo je manje požara na otvorenom prostoru nego prethodnih godina.

Manje je požara posebno zahvaljujući preventivnim aktivnostima poduzetim od vlasnika ili korisnika šuma, šumskog i poljoprivrednog zemljišta, kao i organa uprave Federacije BiH, kantona, grada i općine koji su nadležni za šume i šumska zemljišta, zatim zbog kontinuiranog osposobljavanja i jačanja struktura civilne zaštite na lokalnom nivou, te povoljnih meteoroloških prilika, rečeno je Feni iz Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ).

U cilju pravovremenog poduzimanja preventivnih mjera za zaštitu od šumskih požara i spremnosti na adekvatne odgovore u slučaju pojave požara, FUCZ je kantonalnim upravama civilne zaštite i općinskim, odnosno gradskim službama civilne zaštite početkom marta ove godine uputila Preporuke za preduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od požara na otvorenom prostoru na području FBiH koje će im poslužiti da utvrde precizne aktivnosti s ciljem poboljšanja i jačanja kapaciteta za smanjenje rizika od požara na lokalnom nivou.

Prema podacima Operativnog centra FUCZ-a, na području FBiH u 2018. godini registrirano je 87 šumskih požara, od kojih se prema veličini opožarene površine ističu požari u općini Kalesija na lokalitetu MZ Zolje (opožareno 25 ha niskog rastinja i šume), općini Lukavac na lokalitetu Milinog sela (opožareno 30 ha niskog rastinja i šume), općini Čitluk na lokalitetu Blizanci (opožareno 12 ha niskog rastinja i šume), općini Čapljina na lokalitetetima Doljani i Jasenica (opožareno 40 ha niskog rastinja i šume) i općini Maglaj na lokalitetu Ošve (opožareno 15 ha niskog rastinja i šume).

Prema podacima sa kojima raspolaže FUCZ, na prostoru FBiH u toku 2018. godine i prvih sedam mjeseci 2019. godine nije bilo stradalih osoba od posljedica šumskih požara.

Na osnovu podataka Operativnog centra FUCZ, od početka prošle do 30. juna ove godine na prostoru Federacije BiH registrirano je ukupno 339 šumskih požara (opožarena površina 311 ha).

Iz FUCZ-a ističu da podatke o površinama koje su zahvaćene požarom kantonalne uprave za šumarstvo i ministarstva nadležna za poslove šumarstva u kantonima dostavljaju Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, odnosno Federalnoj upravi za šumarstvo u skladu sa Uputstvom o vršenju izvještajno-prognoznih poslova u zaštiti zdravlja bilja.

Iz FUCZ-a kažu da raspolažu sa ličnom zaštitnom opremom koja je namijenjena za pripadnike jedinice za gašenje požara na otvorenom prostoru (naprtnjače i metlarice) koja je organizirana i funkcionira u skladu sa Uredbom o organizovanju federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite.

Kada je u pitanju mehanizacija, iz FUCZ-a ističu da ova institucija raspolaže sa dva bagera, kamionom sa prikolicom za prevoz teških mašina i drugim teretnim vozilima koji su korišteni 2017. godine prilikom aktivnosti na gašenju požara u rejonu planine Čvrsnice.

Imajući u vidu da su općine, gradovi i kantoni osnovni nosioci organizovanja, pripremanja i provođenja zaštite od požara i vatrogasne djelatnosti, prema raspoloživim podacima, vatrogasne jedinice koje su formirane u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu na nivou općina, gradova i kantona na području FBiH raspolažu sa 478 različitih vrsta vatrogasnih vozila (navalna, kombinovana, cisterne, specijalna vozila za tehničke nesreće, prevoz tehnike i sl.).

Vezano za procedure koje se koriste kada se traži angažman Oružanih snaga BiH i helikoptera koji učestvuju u gašenju požara, iz FUCZ-a kažu da se angažiranje OS BiH vrši se u skladu sa Zakonom o odbrani BiH, Standardnim operativnim procedurama angažovanja OS BiH na pružanju pomoći civilnim tijelima u reagovanju na prirodne ili druge nesreće, i Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u BiH.

FENA