U samo šest država teže pokrenuti biznis nego u BiH

U novom izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja – Doing Business 2020, kojim je obuhvaćeno 190 zemalja, Bosna i Hercegovina rangirana je na 90. mjesto, za jednu stepenicu niže nego lani.

U skladu s činjenicom da u periodu između dva izvještaja nije provela nijednu reformu usmjerenu na poboljšanje poslovnog ambijenta, BiH je prema lakoći poslovanja i dalje čvrsto pripijena za regionalno i evropsko dno. U balkanskoj regiji, našoj zemlji najbliža po lošem poslovnom ambijentu je Albanija na 82. mjestu, a od zemalja Evropske unije Malta na 88. poziciji.

Birokratske prepreke

Od ukupno deset kategorija Doing Business istraživanja, BiH već tradicionalno najgore stoji kada je riječ o osnivanju preduzeća, gdje je uspjela dodatno potonuti – sa 183. na 184. mjesto, što će reći da je samo u šest država svijeta teže pokrenuti biznis nego kod nas. Istina, analitičari skloni ironiji primijetiće da je BiH ipak popravila uvjete za pokretanje biznisa u odnosu na prethodni Izvještaj, skrativši trajanje 13 nužnih administativnih procedura sa 81 na 80 dana te ih pojeftinivši sa 14,9 na 10,2% prihoda po glavi stanovnika. Međutim, taj “napredak” dodatno nas je udaljio od standarda razvijenih ekonomija (OECD prosjek je 4,9 procedura, koje traju 9,2 dana i koštaju 7,6% prihoda po glavi stanovnika), pa čak i prosjeka regije Evropa i centralna Azija, gdje prosječno vrijeme za osnivanje firme iznosi 11,9 dana, a uključuje 5,2 procedure uz troškove od 0,7% dohotka po glavi stanovnika.

Hronično loše stanje je i u kategoriji Dobijanje građevinskih dozvola, gdje smo sa 167. pali na 173. mjesto, unatoč skraćenju trajanju tog postupka sa 193 na “samo” 180 dana, tokom kojih je potrebno okončati 17 birokratskih procedura (jednu više nego godinu ranije) koje koštaju 20,3% vrijednosti izgrađenog objekta (za četiri procentna poena više nego lani). Koliko smo tek na ovom polju daleko od svjetskih standarda, najbolje ilustrira upravo poređenje troškova, koji u regiji prosječno iznose četiri, OECD-u 1,5% vrijednosti objekta!? S druge strane, pak, Indeks kontrole kvaliteta zgrada nam je iznenađujuće dobar – čak 13 (maksimum je 15), što je za 0,9 procentnih poena bolje od regionalnog, odnosno za 1,4 procentna poena bolje od OECD prosjeka!

Bliže dnu nego vrhu Doing Business liste ostali smo i u kategoriji Plaćanje poreza, skliznuvši 139. na 141. poziciju. Mada smo ukupnim poreznim opterećenjima u visini 23,7% od profita i dalje značajno bolji od OECD (39,9%) i prosjeka regije Evrope i centralne Azije (31,7%), problem je što smo istovremeno neuporedivo gori kada je riječ o “zacementiranom” broju godišnjih plaćanja (33) i na njih potrošenom vremenu (411 sati godišnje).

Naša zemlja je u donjem dnu Doing Business liste i po komplikovanosti registracije vlasništva. Uz blagi napredak za tri mjesta, u zlatnoj sredini ostala je na osnovu sedam procedura, produženih sa 24 na 35 dana, i troškova uknjižbe imovine u iznosu od 5,1% njene vrijednosti (pojeftinjenje za 0,1 procentni poen u odnosu na prošlu godinu).

Najviše smo nazadovali u kategoriji Provođenje ugovora – sa 75. na 93. poziciju, sa 595 dana potrebnih za realizaciju, troškove u visini 36 posto vrijednosti ugovora i indeksom kvaliteta sudskog postupka dodatno srozanog sa 10,5 na 9,5 od mogućih 18.

S druge strane, najviše smo napredovali kada je riječ o pojednostavljivanju priključenja na elektrodistributivnu mrežu – u toj kategoriji skočili smo sa 130. na 74. mjesto, čemu je doprinijelo smanjenje broja birokratskih procedura sa osam na pet, ubrzavanje njihovog provođenja sa 125 na 69 dana te pojeftinjenje sa 332,6 na 289 posto prihoda po glavi stanovnika.

Prema indikatoru Zaštita investitora, pak, poslovna klima u BiH ocijenjena je kao 88. u svijetu. Pad za 16. mjesta u odnosu na prošlogodišnji, odnosno 26. mjesta u poređenju sa izvještajem Doing Business 2018, rezultat je nastavka slabljenja odgovarajućih indeksa zaštite investitora, koje je u zbirnu ocjenu BiH u ovoj kategoriji dodatno istopio sa 58,33 na 56 od mogućih 100 poena.

Brz protok robe

BiH se i dalje relativno dobro kotira kada se radi o dobijanju kredita, po čemu je rangirana na 67. poziciju u svijetu, zahvaljujući indeksima snage zakonskih prava (sedam od mogućih 12) i dubine kreditnih informacija (šest od mogućih osam), te pokrivenošću odraslih kreditnim biroima (14%) i kreditnim registrom (47,1%), unatoč čijem poboljšanju za 1,1, odnosno 3,4 procentna poena, BiH u ovoj kategoriji bilježi pad od sedam mjesta, piše business-magazine.ba.

Naša zemlja je i dalje solidno plasirana u kategoriji Rješavanje nesolventnosti, gdje je ostala na 37. poziciji, odbranjenom stopom oporavka od 39,7 centa na dolar (za 0,8 centi više nego lani) kroz 3,3 godine i indeksu snage okvira nesolventnosti (15 od mogućih 16).

Najbolju poziciju, u odnosu na prošlu godinu popravljenu za cijelih 10 mjesta, BiH drži kada se radi o kriteriju Međunarodna trgovina, prema kojem je bosanskohercegovački poslovni ambijent 27. u svijetu, budući da je pri izvozu robe iz naše zemlje na okončanje carinskih procedura potrebno potrošiti 3,7 sati i 70 dolara, a pri uvozu 4,3 sata i 85 dolara po kontejneru.

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE