Portal 072info

U septembru se pušta testna faza projekta digitalizacije u Sarajevu, Banjoj Luci i Mostaru

Do kraja septembra bit će puštena testna faza nacionalnog projekta digitalizacije u Bosni i Hercegovini. Za vrijeme trajanja testnog perioda programi BHRT-a, FTV-a i RTRS-a emitovati će se u digitalnom obliku na prostoru Sarajeva, Banje Luke i Mostara, potvrdio je za Klix.ba ministar komunikacija i saobraćaja BiH Ismir Jusko.

Jusko je kazao kako je proces digitalizacije u Bosni i Hercegovini, koji je već počeo, nacionalni projekat koji je od velike važnosti za svakog građanina ove zemlje. Dodaje da je za ovaj projekat (koji je podijeljen u nekoliko faza) u proteklom periodu izrađena i usvojena tehnička dokumentacija i da su osigurana kompletna finansijska sredstva za realizaciju.

Prva faza ja najvažnija i obuhvata nabavku, instalaciju, testiranje i puštanje u rad opreme, potrebene za pokrivanje digitalnim signalom teritorije Sarajeva, Banje Luke i Mostara, kao i osposobljavanje pet informativno tehničkih centara.

“U ovome momentu u Prvoj fazi projekta digitalizacije spremni smo za puštanje u rad MUX-a za koje su pribavljene sve potrebne dozvole od Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine i to puštanje će se desiti u toku septembra 2016. godine. Testna faza MUX-a podrazumijeva da će se instalirana oprema pustiti u rad na testni period od 90 dana“, rekao je Jusko.

Za vrijeme trajanja testnog perioda programi Javnih emitera, odnosno BHRT-a, FTV-a i RTRS-a, emitovati će se u digitalnom obliku na prostoru na kojem je instalirana oprema, kako bi se istestirala oprema i napravila konačna primopredaja nakon čega bi se i zvanično MUX-A pustio u rad.

“Ukoliko se testna faza pokaže kao uspješna programi Javnih emitera bi se i zvanično počeli emitovati u digitalnom obliku na prostoru Sarajeva, Banje Luke i Mostara”, kazao je Jusko.

On je dodao da paralelno sa prvom fazom, Ministarstvo komunikacija i saobraćaja BiH radi na pripremanju tehničke dokumentacije i ostalih pravno administrativnih dokumenata kako bi se pripremio i objavio otvoreni međunarodni tender za pokretanje druge faze procesa digitalizacije, a što podrazumijeva nabavku, instalaciju, testiranje i puštanje u rad opreme za osposobljavanje preostalih 11 informativno-tehničkih centara kao i opreme potrebne za digitalno uvezivanje BiH sa susjednim zemljama.

“Očekujemo da će se dokumentacija za tender pripremiti i objaviti do kraja 2016 godine. Treća faza podrazumijeva ispitivanje pokrivenosti teritorije digitalnim signalom, a zatim nabavku potrebne opreme za pokrivanje i onih dijelova teritorije BiH koji nisu pokriveni signalom”, rekao je Jusko.

Jusko ističe da Javni RTV servisi u BiH cijene da će za taj posao biti potrebno oko trideset predajnika, a nakon njihove montaže završava se prelazak sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog signala. To u prijevodu znači da su ostvareni svi potrebni preduslovi za gašenje analognog signala na prostoru BiH.

“Realizacijom svega navedenog BiH bi se pridružila velikom dijelu evropskih zemalja koji su ugasili analogni signal i počeli sa emitovanjem digitalnog”, kazao je Jusko.

Nakon što se proces prelaska sa analognog na digitalno emitovanje TV signala završi država će početi naplaćivati takozvanu “Digitalnu dividnedu“.

“Tv stanice, nosioci Dozvola za emitovanje TV signala izdatih od RAK-a, koje budu emitovale svoj signal putem izgrađene infrastrukture i postavljene opreme će plaćati digitalnu dividentu”, kazao je Jusko.

Ističe da je važna stvar i to da će Javni servisi BIH od navedenih novčanih sredstava dobiti značajan dio sto će im pomoći da obnove zastarijelu opremu, ulože dodatna sredstva u programski sadržaj te da lakše funkcionišu u smislu troškova koje imaju.

Također, komericijalne TV stanice koje imaju dozvolu od Regulatorne agencije za komunikacije za pokrivanje cijele teritorije naše države dobit će priliku da na jednakom nivou pokrivenosti kao i javni servisi emituju svoj program, što do sada nije bio slučaj, te će značajno smanjiti svoje troškove koje trenutno imaju, a koji uprkos istim nemaju efekat u smislu pokrivenosti koji će dobiti digitalizacijom”, rekao je Jusko.

Zaključuje kako će regionalne i lokalne TV stanice isto tako dobiti priliku da analogni signal koji trenutno imaju zamijene sa digitalnim te će imati priliku proširiti pokrivenost teritorije te ga kvalitativno značajno unaprijediti.

Na kraju razgovora osvrnuo se i na pokretanje 4 G mreže u BiH. Kako kaže, procesom digitalizacije će biti obuhvaćeni i mobilni operateri koje će u tom procesu moći pokrenuti 4 G mrežu što je od interesa za njih kao kompanije koje žele da prate tehnološke tokove i procese koji se provode širom svijeta tako i za građane BiH koji žele da koriste sve mogućnosti koje nudi 4 G mreža, a to su veće brzine prijenosa podataka i brži pristup internetu.

Podijelite članak

Zapratite 072info na Instagramu! 

KLIKNI OVDJE

Holler Box