8 2
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Kurbani 2021

Danas je održana sjednica Savjeta za suzbijanje nasilja u porodici na kojoj je ministar unutaršnjih poslova Aleksandar Vulin garantirao da nijedan policajac nikada neće imati razumijevanje za nasilnika, dok je potpredsjednica Vlade Srbije i predsjednica Koordinacionog tijela za rodnu ravnopravnost prof. dr Zorana Mihajlović istakla da je potrebna centralna evidencija slučajeva nasilja u porodici, piše Telegraf.

Praćenje nasilnika

– Ove godine smo usvojili Zakon o rodnoj ravnopravnosti, izradili smo i Strategiju za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i uz Zakon o sprečavanju nasilja u porodici normativni okvir u ovoj oblasti je unaprijeđen. Ono što nedostaje i na čemu moramo da radimo je uspostavljanje centralne evidencije o nasilju u porodici, kako bi efikasnije pratili primjenu Zakona. Zato smo i kroz novu Strategiju inicirali formiranje sveobuhvatnog registra koji bi sadržao sve podatke o učiniocu svih oblika nasilja prema ženama – izjavila je Mihajlović.

Mihajlovićeva je istakla da bi se sveobuhvatnim registrom obezbijedio kontinuitet u praćenju ponašanja nasilnika što bi pomoglo u procjeni rizika od svih oblika rodno zasnovanog nasilja i stvorilo uvjete za preventivno djelovanje.

– Važno je da radimo na prevenciji, da ohrabrimo žene da prijave nasilnike, ali i da educiramo širu zajednicu šta je sve nasilje, da nemamo taj luksuz da okrećemo glavu i da svi imamo odgovornost da prijavimo nasilnike, a žrtve podržimo, kao i da dodatno osnažimo sigurne kuće. Podsjetit ću i da smo kroz rad Nacionalne koalicije za okončanje dječijih brakova predložili izmjenu Porodičnog zakona, da se ukine mogućnost sklapanja maloljetničkih brakova, kao i inicijativu za izmjenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici jer maloljetnički brakovi treba da budu prepoznati kao nasilje – rekla je ona.

Predsjedavajuća Savjeta za suzbijanje nasilja u porodici ministrica pravde Maja Popović istakla je da su se od početka primjene zakona, 1. juna 2017. godine grupe za koordinaciju i saradnju sastale 10.848 puta i razmotrile 192.220 prijavljenih slučajeva nasilja u porodici, te izradile 61.327 individualnih planova zaštite i podrške žrtvi. U istom periodu zamjenici javnog tužioca su podnijeli 72.344 prijedloga za produženje hitne mjere, a sudovi u Republici Srbiji su u 70.732 slučaja produžili hitne mjere za 30 dana.

– Kao ministar unutrašnjih poslova garantiram da nijedan policajac nikada neće imati razumijevanje za nasilnika. Svako ko počini partnersko nasilje, nasilje nad ženom ili djecom, pored zakonske sankcije, zaslužuje i osudu čitavog društva – poručio je ministar Vulin na sastanku.

Značajan pomak

Ministar Vulin kazao je da je značajan pomak u borbi protiv nasilja u porodici pokrenut usvajanjem Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, na osnovu kojeg policija ima mogućnost da izrekne hitne mjere, odnosno da zabrani učiniocu nasilja da prilazi žrtvi i kontaktira je, kao i da privremeno udalji učinioca iz stana i da je u cilju što efikasnije primjene ovog zakona obučeno 2.007 policijskih službenika koji su stekli znanja i vještine postupanja u skladu sa donijetim zakonom.

Sjednici Savjeta za suzbijanje nasilja u porodici prisustvovali su i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević, državne sekretarice Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva za brigu o porodici i demografiji, zamjenica Republičkog javnog tužioca, pomoćnica ministra zdravlja, predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.