Portal 072info

U Sudu BiH primanja iz snova: Osnovna plata sudija oko 4.200 KM, ali to nije sve…

Političari i veliki broj državnih funkcionera u Bosni i Hercegovini nezadovoljni su radom Suda i Tužilaštva BiH.

Pogodnosti

Ono što su državni revizori smatrali spornim kod isplata u Sudu jesu stimulacije. U izvještaju navode kako je u toku 2015. godine Sud izvršilo isplatu novčanih nagrada (stimulacija) u ukupnom neto iznosu od 64.053 KM za 65 zaposlenika.

Iznos pojedinačnih godišnjih isplaćenih stimulacija po osobama kreću se u rasponu od 333 KM do 3.534 KM. Stimulacije su, kako su potvrdili iz Suda, isplaćivane za izuzetne uspjehe u radu. Pored navedenog isplaćivane su i jubilarne nagrade za stabilnost u radu i darovi djeci za što je potrošeno 16.540 KM i isplaćene su sucima Suda, stručnom osoblju i uposlenima sa srednjom stručnom spremom. Revizori su skrenuli pažnju kako prema Zakonom o plaćama i drugim naknadama u sudbenim i tužilačkim institucijama na nivou BiH nije predviđena isplata stimulacija i jubilarnih nagrada.

Osim plaća, stimulacija i nagrada zaposleni u sudu koristili su i ostale zakonske mogućnosti poput regresa, toplog obroka, prevoza…

Te naknade iznose 575.918 KM. Značajnije naknade odnose se na regres (216.821 KM), topli obrok (165.534 KM), prijevoz s posla i na posao (94.145 KM), otpremnine zbog odlaska u penziju (27.520 KM).

Sudijama je isplaćen regres za godišnji odmor u iznosu od 2.100 KM, što predstavlja 50 posto osnovne mjesečne plaće. Ostalim zaposlenim koji primaju plaću shodno Zakona o plaćama i naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH, isplaćen je iznos od 50% njihove osnovne mjesečne plaće (isplaćeni iznosi kreću se od 623 KM do 1.767 KM).

Shodno Zakonu o plaćama i naknadama u institucijama BiH, zaposlenim sa srednjom stručnom spremom, regres je isplaćen u iznosu od 300 KM.

Troškovi

Izdaci za putne troškove realizovani su u iznosu 25.147 KM, od čega 15.908 KM za putne troškove u inostranstvu, a 9.239 KM za putne troškove u zemlji. Značajniji izdaci putnih troškova u inostranstvu odnose se na: troškove smještaja (3.800 KM), troškove prevoza javnim sredstvima (2.689 KM) i troškove dnevnica (8.293 KM).

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga iznose 232.751 KM i odnose se na: poštanske usluge (191.786 KM), fiksne telefone (29.857 KM), mobilne telefone (6.833 KM) i internet (4.177 KM). Pored svih navedenih pogodnosti predsjednica Suda ima pravo na službeni automobil, službeni telefon troškove reprezentacije itd.

Podijelite članak