U Švedskoj povećana starosna dob za odlazak u penziju

Screenshot 6 45

U Švedskoj se iz godine u godinu živi duže i zdravije. 1994. godine, kada je odlučeno o trenutnom penzijskom sistemu, prosječni preostali životni vijek za starost od 65 godina bio je 19,8 godina za žene i 16 godina za muškarce. U 2016. se očekivano trajanje “ostatka” života za one u dobi od 65 godina povećalo se na ukupno 20,4 godine i za žene i za muškarce.

Ako bi se nastavilo sa ovim principima, da se osoba penzioniše u istoj starosnoj dobi kao danas, to bi dovelo do neizbježnog smanjenja penzija. Starosna dob u kojoj se može uzeti opća penzija, prema tome, mora se sukcesivno povećavati.

Zato je Vlada sada odlučila o novom pravilniku koji predviđa da će se takozvana ciljna starosna dob za penziju od 2027. godine povećati sa 65 na 67 godina, nakon dogovora u međublokovskoj (partijskoj) penzionoj grupi.

– Penzijska grupa složila se da radni vijek mora postati održiviji i postepeno se produžavati s obzirom da se očekuje permanentno povećanje životnog vijeka, piše Vlada u današnjem saopštenju za javnost.

Promjene za odlazak u penziju u Švedskoj određuju se tako da se one ne mogu mijenjati dok ne prođe šest godina od one koja je sada na snazi.

Tkz. “ciljna dob” (starosna granica koja se uspostavlja) za penzije novi je koncept koji treba uvesti u Zakonik o socijalnom osiguranju. Računanja se vrše za svaku godinu, a primjenjuje se za šestu godinu nakon godine obračuna. Formula za izračunavanje ove ciljne dobi prilično je kompleksna i složena, ali jednostavnim riječima se može kazati da kada se poveća životni vijek za osobe koje su starije od 65 godina, tada dolazi i do povećanja granice nakon koje će ljudi odlaziti u penziju.

Onog dana kada ovaj sistem bude uspostavljen, razne naknade u Zakonu o socijalnom osiguranju bit će povezane sa novom starosnom granicom za odlazak u penziju, što znači da nisu potrebne nove političke odluke za promjenu starosne granice za odlazak u penziju.

Od 2026. godine pa nadalje, zagarantovana starosna dob za odlazak u penziju, kao i ostale starosne dobi ubuduće, bit će povezane sa novom proračunatom starosnom dobi za penziju. To je koncept u sistemu socijalnog osiguranja gdje je ideja da se te dobi automatski prilagode naviše, što će u praksi biti za oko dvije trećine prosječnog povećanja očekivanog životnog vijeka. Što smo stariji, to duže moramo raditi.

Autor teksta je Miralem Pervizović. Njegov profesionalni rad počeo je 1977. godine kada se zaposlio u Radio Banjaluci gdje radi do početka rata, a bio je i dugogodišnji stalni saradnik banjalučkih novina GLAS do 1992. Od 1993. u Švedskoj pokreće novine Asyl Times gdje okuplja eminentne dopisnike iz cijelog svijeta. A kao glavni i odgovorni urednik za dvije godine objavljuje 52 broja. Istodobno, tih ratnih godina i kasnije, sarađuje sa Oslobođenjem, Svijetom i BiH Eksklusivom. Od 1996. radi kao glavni i odgovorni urednik na Bh. Radiju Malmö.