8953EF07 2937 4943 B78E 23E5045EBFDA
AUTOR: H.D.
DATUM: sij 12, 2022 @ 18:35
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Danas je u krugu kompanije C.I.B.O.S u Tuzli, predstavljen je projekat Ekolucija – Revolucija ekološke svijesti, u okviru kojeg će u Tuzli biti postavljeno 13 e-kontejnera za električni i elektronski otpad,  uz nabavku mobilnog reciklažnog dvorišta, odnosno kombija, kojim će se od januara 2022. godine e-otpad prikupljati u prigradskim područjima Tuzle. Prezentaciji projekta je pored predstavnika nadležnih gradskih službi, predstavnika JKP Komunalac d.o.o., predstavnika kompanije C.I.B.O.S. d.o.o. Tuzla i predstavnika društva ZEOS eko-sistem, prisustvovao i gradonačelnik Grada Tuzle, Jasmin Imamović, koji je tom prilikom izjavio:

“Ja želim da se zahvalim kompaniji ZEOS, koja će u saradnji sa Gradskom upravom, Službom za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i JKP Komunalac Tuzla krenuti u ozbiljan korak prikupljanja, a onda nakon toga reciklaže električnog i elektronskog otpada. Želim da se zahvalim narodu i Vladi prijateljske Švedske koji su finansijski podržali ovaj koristan projekat, a koji se uklapa u našu Strategiju ekonomski održivog razvoja, poboljšanja kvalitete života građana i uključenosti građana. Ovdje imamo sva tri elementa iz Aalborške konvencije. Očekujemo saradnju sa građanima, da poštuju jednostavne upute odlaganja električnog i elektronskog otpada, a što će doprinijeti ekološki zdravijoj sredini i otvaranju novih radnih mjesta.”

“Ovdje je riječ i o aktivnosti predviđenoj Strategijom upravljanja otpadom u Tuzli.

Ovom aktivnošću smo omogućili građanima da vrše sortiranje otpada na izvorištu, čime smo otišli daleko naprijed u odnosu na ostale gradove u Bosni i Hercegovini”, izjavio je Admir Bećirević, direktor JKP Komunalac Tuzla. Direktor poslovne jedinice kompanije C.I.B.O.S. d.o.o. Tuzla, Mirnes Hukić, objasnio je da će materijali koji budu prikupljeni prilikom prikupljanja, sortiranja i recikliranja elektronskog otpada otpada biti ponovo korišteni za proizvodnju istih ili sličnih proizvoda, što je važno za očuvanje prirodnih resursa i čišći okoliš.

Tekst se nastavlja nakon reklame

“Ukupno sakupljenu količinu e-otpada zbrinjavat će ZEOS eko sistem d.o.o. u skladu sa ekološkim propisima. Pozivamo građane da savjesno odlažu e-otpad, odnosno vode brigu o tome da otpad odlože u pravilan kontejner, jer u suprotnom njegova destinacija postaje deponija, što za posljedicu ima zagađenje okoliša. Rezultat pravilnog odlaganja električnog i elektronskog otpada je reciklaža i stvaranje radnih mjesta u reciklažnom sektoru, a u konačnici čista okolina bez zagađenja ali i ugrožavanja zdravlja našeg stanovništva”, izjavila je zamjenica direktora ZEOS eko sistema, Elma Babić- Džihanić.

Ovim projektom je omogućeno sakupljanje svih kategorija e-otpada, sa posebnim naglaskom na e-otpad iz domaćinstava, kao što su mali aparati, IT oprema, električne igračke, zabavna elektronika i alati, a usluga odlaganja za građane biti će besplatna. Kontejneri služe za odlaganje elektro otpada iz domaćinstva dimenzija do 45 cm. O predviđenim lokacijama kontejnera za odlaganje elektro-otpada, kao i o rasporedu vožnje kombija – mobilnog reciklažnog dvorišta, građani će se moći informisati na zvaničnoj web stranici ZEOS-a: www.zeos.ba.

Projekat  Ekolucija – Revolucija ekološke svijesti implementira ZEOS eko sistem d.o.o., kroz program Challenge to Change, koji sufinansira Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini, a podršđku njegovoj realizaciji u Tuzli su pružili Grad Tuzla i JKP Komunalac Tuzla.

LIDER