AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

U školskoj 2020/2021. godini u BiH je bilo 328 predškolskih ustanova sa 27.698 djece, što je za 9,4 posto manje djece u vrtićima u odnosu na prethodnu školsku godinu.

Od ukupnog broja djece, 64,3 posto upisano je u javne ustanove, a 35,7 posto u privatne, objavila je Agencija za statistiku BiH.

Na mjesto u predškolskim ustanovama čeka 6.660 djece, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 54,3 posto.

U školskoj 2020/2021. godini u jasličkoj grupi boravilo je 5.751 dijete, što je manje za 5,3 posto u odnosu na prethodnu školsku godinu.

Najveću grupu čine djeca uzrasta od dvije do tri godine, njih 57,4 posto.

U odnosu na prethodnu školsku godinu, broj zaposlenih u predškolskim ustanovama u BiH veći je za 4,2 posto.