Portal 072info

U ZDK-u tri zahtjeva za male hidroelektrane

Vlada ZDK-a je, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, usvojila informaciju o koncesijama na vodama za 2016.  i uputila je u skupštinsku proceduru. Po osnovu koncesionih naknada u 2016. uplaćeno je  267.534 KM.

Informacija sadrži podatke o dodijeljenim koncesijama za eksploataciju mineralne/prirodne vode radi flaširanja, eksploataciju termo-mineralne vode i koncesijama za izgradnju malih hidroelektrana na području Zeničko-dobojskog kantona.

Aktivnosti na dodjeli koncesija vođene su uglavnom na osnovu samoinicijativnih ponuda/zahtjeva, a odnosila su se na dodjelu koncesija za eksploataciju mineralne/prirodne vode radi flaširanja i izgradnju hidroelektrana za proizvodnju električne energije za postrojenja locirana na površinskim vodama druge kategorije i snage do pet MW, iz nadležnosti Kantona.

Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada ZDK-a je u 2016. godini dodijelila koncesiju za izgradnju male hidroelektrane “Tribija”, na rijeci Tribija u Varešu.

Tokom 2016. podneseno je sedam samoinicijativnih zahtjeva, od kojih je za četiri zahtjeva pokrenut postupak, i to izgradnja MHE “Kakanj” na rijeci Bosna, MHE na rijeci Stavnji u općini Vareš, MHE na rijeci Fojnica u Visokom, korištenje prirodne izvorske vode radi flaširanja s izvorišta „Radakovica“ u Varešu, dok su tri zahtjeva odbačena kao nepotpuna.

Podijelite članak