Portal 072info

U Zenici održan Međukantonalni forum protiv diskriminacije

U organizaciji Misije OSCE-a, u Zenici je  danas održan osmi sastanak Međukantonalnog foruma protiv diskriminacije, koji već nekoliko godina okuplja organizacije civilnog društva i profesionalce sa prostora Srednjobosanskog i Zeničko-dobojskog kantona.

Cilj je bio skrenuti pažnju na postojanje različitih vrsta diskriminacije u Bosni i Hercegovini, borbu protiv njih i važnost te borbe.

Po riječima šefa Terenskog ureda OSCE-a iz Travnika Cristiana Baralea prikupit će se podaci vezani za postojanje diskrimanicije, koji će se tokom procesa koji predvodi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH iskoristiti prilikom izrade startegije diskriminacije u BiH.

Današnjim sastankom Međukantonalnog foruma protiv diskriminacije obilježene su i  aktivnosti – program “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”, zatim  Dan volontera,  Dan invalidnih osoba, kao i predstojeći Dan ljudskih prava, 10. decembar, a s ciljem podizanja svijesti javnosti o važnosti tema koje ovi datumi predstavljaju.

Podijelite članak