Portal 072info

U Zenici osvanule smrtovnice o problemu femicida

U toku je svjetska Kampanja 16 Dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama. Kampanja traje od 25. novembra (Međunarodni dan borbe protiv nasilja na ženama) do 10. decembra (Međunarodni dan ljudskih prava).
Širom svijeta, a tako i u BiH ova kampanja se obilježava na različite nasčine. 
Vodeći se tom idejom, u Sarajevu i Zenici u posljednjih nekoliko dana osvanule su smrtovnice sa sadržajem koji upozorava na ubistva žena od strane partnera i bivših partnera. Fotografiju smrtovnice koju smo preuzele sa Facebook profila Dženane Alađuz dostavljamo u prilogu.
Smrtovnice govore o problemu femicida na koji je Centar za pravnu pomoć ženama ukazivao još 2011. godine. Centar je pratio krivične postupke na 5 općinskih i 5 kantonalnih sudova u Federaciji BiH.
Od ukupno 17 praćenih slučajeva po kategoriji „Krivična djela protiv života i tijela“, u 14 slučajeva u pitanju je bilo ubistvo, a u 3 nasilničko ponašanje. U preko 64% ovih ubistava žrtve su bile supruge. 
Svaki treći optuženi za ubistvo supruge je ranije bio osuđivan za krivična djela Nasilje u porodici i Nasilničko ponašanje učinjeno prema ženi.
Ovo je indikativno jer ukazuje na uzročno-posljedičnu vezu prethodnog nasilja i ubistva.
 
„..prijavimo nasilje nad ženama i djevojčicama 
prije nego što nasilje eskalira u bistvo..“
Podijelite članak