332CD624 0AFD 413D 9BDA 017C5ED2FCF4
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Preduzeće “Glovis” d.o.o. Zenica počelo je sa isporukom i postavljanjem urbanog mobilijara – setova opreme za igranje šaha.

Postavljeno će biti ukupno sedam setova za šah koji se sastoje od stola sa pločom za igranje šaha i dvije klupe za sjedenje.

Izrađen je od livenog betona i bijelog i crnog granit kulira.
Lokacije na kojim će biti postavljeni setovi su lijeva obala rijeke Bosne, Babina rijeka i lokalitet neposredno uz terene za šah za velikim figurama.