U Zenici zabrinjavajuća zagađenost zraka u decembru

Zabrinjavajući su rezultati mjerenja zagađenosti zraka sumpordioksidom SO2 i lebdećim česticama na području grada Zenice tokom decembra – podaci su Metalurškog instituta “Kemal Kapetanović”.

Koncentracije su mjerene na tri mjerna mjesta, u naseljima Tetovo i Crkvice, te području Instituta.

Zabilježena je prosječna dnevna koncentracija sumpordioksida SO2 iznad 125 μg/m3 zraka, i to na mjernom mjestu “Institut“ 28 dana, te u naseljima “Tetovo“ i “Crkvice“ 25 dana, a dozvoljena prekoračenja su tri (3) dana u godini.

Dnevne koncentracije lebdećih čestica su prelazile 250 μg/m3 na mjernim mjestima “Institut“ osam dana i “Tetovo“ sedam dana, a nije dozvoljeno da dnevna koncentracija ukupnih lebdećih čestica od 250 μg/m3 bude prekoračena u toku kalendarske godine.

Prema ovim mjerenjima, uočava se trend povećanja vrijednosti prosječnih dnevnih koncentracija SO2 na mjernom mjestu “Institut,“ a trend smanjenja na mjernim mjestima “Tetovo“ i “Crkvice“, kao i trend smanjenja maksimalnih vrijednosti koncentracija SO2 na svim mjernim mjestima. 

Uočava se trend povećanja prosječnih vrijednosti ukupnih lebdećih čestica na mjernom mjestu “Institut“ a smanjenja na mjernom mjestu “Tetovo“, kao i trend povećanja maksimalnih dnevnih koncentracija lebdećih čestica na mjernom mjestu “Institut“ i “Tetovo“ u odnosu na raniji mjesec.

Obzirom na vremenski period s povećanim količinama padavina, Kantonalni zavod za javno zdravstvo ZDK-a apeluje da se saniraju i drže pod kontrolom sve rizične ekološke tačke u gradskim, prigradskim i seoskim naseljima, te izdvojenim civilnim i vojnim objektima.

Fena