Udovice će penziju dobivati s 50 godina

Na porodične penzije u Federaciji BiH više neće moći računati udovice koje u trenutku smrti supružnika budu mlađe od 50 godina, piše Večernji list.

Naime, to je jedna od novina u nacrtu zakona o penzionom i invalidskom osiguranju koji je usvojila i u parlamentarnu proceduru uputila Vlada FBiH.

Pravo na porodičnu penziju prema dosadašnjem zakonu ostvarivala je supruga ako je na dan smrti supruga navršila 45 godina života. Prema novom zakonu, dobna granica za ostvarivanje prava na porodičnu penziju pomiče se za pet godina. Prema obrazloženju nacrta zakona, predloženim rješenjima generalno su pooštreni uvjeti za stjecanje prava na porodičnu penziju, a radi smanjenja broja porodičnih penzija te poticanja potencijalnih korisnika ovih penzija na uključivanje u tržište rada, a što je i jedan od pravaca reforme utvrđenih Strategijom reforme penzionog sistema u Federaciji.

Izuzetak je napravljen u slučaju udovica poginulih boraca pripadnika Armije BiH i HVO-a. Prema podacima Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, Organizacije porodica šehida i poginulih branitelja FBiH i Udruge obitelji poginulih hrvatskih branitelja HVO-a, broj ovih osoba iznosi 1100. Ukoliko se uzme u obzir da će se ovim osobama isplaćivati minimalna penzija u Federaciji, te da prema podacima Federalnog zavoda za PIO minimalna penzija za decembar 2015. iznosi 326,17 KM, dolazi se do iznosa od 358,787 KM na mjesečnoj razini, odnosno 4,305.444 KM na godišnjoj razini.

U obrazloženju se navodi kako se treba naglasiti da sve udovice ne bi odjednom ostvarile ovo pravo, već bi se radilo o sukcesivnom uvođenju u pravo. Naime, njih oko 600 bi u 2016. ostvarile bi pravo na porodičnu penziju, a svake iduće godine, sve do 2028., oko 50 udovica bi ostvarivalo pravo na godišnjoj razini. Udovice šehida, odnosno poginulih branitelja, stječu pravo na porodičnu prnziju kada navrše 50 godina.

Copy

Izuzetak od dobne granice od 50 godina su i udovice koje su na dan smrti supruga bila potpuno nesposobna za privređivanje, odnosno ako je takva nesposobnost nastala u roku jedne godine od smrti supruga, zatim ako je poslije smrti supruga ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na porodičnu penziju, a ona obavlja roditeljske dužnosti prema toj djeci.

Udovica kojoj pravo na porodičnu penziju ostvarenu po osnovi djece prestane prije navršenih 50, ali poslije navršenih 45 godina može ponovno ostvariti pravo na penziju kad navrši 50 godina. Udovica koja do smrti supruga nije navršila 50, ali je imala navršenih 45 godina ima pravo na porodičnu penziju kad navrši 50 godina.

bh-index.com

Prethodni članakBaždarević: Moramo zauzeti jači gard i reprezentacija BiH mora biti iznad svih
Sljedeći članakZeleni čaj GARANTUJE pomoć pri mršavljenu, ali samo ako se držite ovih uputa