Portal 072info

UDRUŽENJE POSLODAVACA FBiH: Dobri radnici nemaju razloga za strah

Udruženje poslodavaca Federacije BiH zadovoljno je usvajanjem novog Zakona o radu, iako ga ne smatraju idealnim, te vjeruju da je time otvoren proces strukturnih reformi koji će dovesti do povoljnijeg poslovnog ambijenta, a time i do ekonomskog rasta i novog zapošljavanja, te dugoročno i do poboljšanja uvjeta rada.

Navode da nisu zadovoljni što se još jednom pokazalo da je bh. društvo duboko podijeljeno i da je proces donošenja odluka veoma komplikovan, dugotrajan i neefikasan, te očekuju da će naredne reformske mjere biti usvajane i provođene na efikasniji i brži način, uz sinergijsko djelovanje pozicije i opozicije, sindikata i svih ostalih.

Također, ističu da su ubijeđeni da dobri radnici nemaju razloga za strah od novog zakona te da će on, uz provođenje drugih sistemskih mjera, omogućiti bolji i ujednačen nivo zaštite prava radnika.

Udruženje je u saopćenju za javnost pozvalo Vladu FBiH da nastavi s provođenjem reformskih procesa te da u taj proces budu uključeni svi društveni subjekti, a opoziciju da se direktnije i aktivnije uključi u kreiranje novih reformskih zakona.

Poslodavce su pozvali da prate implementaciju mjera koje će unaprijediti poslovni ambijent i žele ih ohrabriti da, sukcesivno sa stvaranjem neophodnih preduvjeta, počnu s realizacijom novih investicija i novim zapošljavanjem.

Pozvali su i poslodavce koji posluju u sivoj zoni da prijave radnike, plaćaju poreze i doprinose te da poslovanje prebace u formalne tokove, a kontrolne organe da sistemski provode mjere na kontroli provođenja zakona.

Udruženje poslodavaca je pozvalo Savez samostalnih sindikata BiH da još u ovom mjesecu pristupi pregovorima za izradu novog Općeg kolektivnog ugovora.

Također, pozvali su i sve druge društvene subjekte (medije, akademsku zajednicu, NVO sektor i druge) da im se pridruže u njihovim aktivnostima na stvaranju uvjeta za eliminiranje neformalnog zapošljavanja, besplatnog rada te isplate plata bez isplate doprinosa, kao i za bitno povećanje minimalnu plate i vršenje stalnog pritiska na kontrolne organe na suzbijanju sive ekonomije.

fokus.ba

Podijelite članak