Portal 072info

Ugovor za sklonište za napuštene životinje

Grad Zenica i Privredno društvo ” ALBA ZENICA” d.o.o.  zaključili su Ugovor o formiranju, uspostavi i funkcionisanju skloništa za životinje.
Potpisnici  Ugovora  poduzet će zajedničke aktivnosti i angažirati raspoložive resurse radi uspostave i ostvarivanja  kvalitetne funkcije skloništa za životinje u Zenici.
Grad Zenica preduzeću “ALBA ZENICA” predaje u posjed i na korištenje sklonište za životinje na lokaciji Bare u MZ Stranjani koje se sastoji od paviljona dimenzija 51,70×6,00 m i upravne zgrade dimenzija 13,00×10,60 m sa pripadajućim zemljištem.
Grad  će u potpunosti finansirati rad i funkcionisanje  skloništa. Iznos sredstava bit će utvrđen na osnovu godišnjeg plana rada kojeg će sačiniti “ALBA ZENICA” u saradnji sa gradskom komunalnom službom.
Služba za komunalne poslove i ekologiju u skladu sa propisanom zakonskom regulativom i podzakonskim aktima izdala je dozvolu za početak rada skloništa i higijenskog servisa.
Privredno društvo “ALBA ZENICA” d.o.o. Zenica će uspostaviti i obezbijediti ostvarivanje funkcije skloništa za životinje i higijenskog servisa u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja, Zakonom o veterinarstvu i odgovarajućim podzakonskim aktima.

(zenica.ba)

Podijelite članak