Ugroženo zapošljavanje bh. građana u inostranstvu

U Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine potvrdili su za Klix.ba da postoje znatni problemi u radu ove agencije te da su zbog toga u posebno nezavidnoj situaciji građani koji žele raditi u inostranstvu.

Potvrđeno nam je da se taj problem desio zbog toga što je Muamer Bandić podnio ostavku na poziciji direktora te zbog toga što je zamjenica direktora Suzana Radinković na bolovanju, tj. na porodiljskom odsustvu.

“Direktor Agencije Muamer Bandić je 10. novembra Vijeću ministara podnio ostavku zbog toga što je prihvatio zastupnički mandat u Skupštini Kantona Sarajevo. Budući da direktora svih institucija Bosne i Hercegovine imenuje Vijeće ministara, potrebno je da Vijeće ministara prihvati ponuđenu ostavku i donese rješenje o razriješenju imenovanog sa pozicije direktora te da rješenjem imenuje vršioca dužnosti direktora do raspisivanja konkursa za navedenu proceduru”, ukazali su.

Naglasili su da vijeće ministara još nije odlučivalo o ovom pitanju, što se odražava na rad ove agencije, tj. na građane Bosne i Hercegovine.

“S obzirom na to da Vijeće ministara još uvijek nije imalo sjednicu i imenovalo vršioca dužnosti direktora ili ovlastilo nekog od rukovodećih državnih službenika u Agenciji da može potpisivati pravne akte, sav posao je trenutno u zastoju i čeka potpisnika. Nažalost, iako zaposlenici redovno obavljaju radne zadatke, niti jedan dokument ne može izaći iz Agencije bez potpisa. Osim toga što ova situacija otežava redovno funkcionisanje same institucije, poseban problem imaju građani koji koriste naše usluge posredovanja u zapošljavanju u inostranstvu prema važećim međudržavnim sporazumima i zapošljavanju ili oni koji su predali zahtjeve za ostvarivanje prava na novčane naknade po osnovu rada u inostranstvu, a na osnovu važećih sporazuma o socijalnom osiguranju”, obrazložili su.

U Agenciji za rad i zapošljavanje pozvali su Vijeće ministara da što prije riješi ovaj problem.

Klix.ba