novac marke 100 KM 1 810x504 1 696x373 1
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) BiH usvojio je danas Odluku o drugom privremenom poravnanju između korisnika raspodjele sredstava s jedinstvenog računa za 2020. godinu.

Prema ovoj odluci Republika Srpska je dužna da isplati Federaciji BiH 6.103.817 KM.

UO UIO usvojio je danas Nacrt Zakona o carinskim prekršajima BiH i poslao ga u dalju proceduru kako bi se ispunila obveza da on bude usvojen do 1. 7. ove godine kada počinje primjena novog Zakona o carinskoj politici BiH, saopćeno je.

Na današnjoj sjednici prihvaćen je i prednacrt Odluke o porovođenju zakona o carinskoj politici u BiH sa objavljenim tehničkim izmjenama zasnovanim na usklađivanju carinskog zakonodavstva EU.

UO UIO dao je saglasnost na izvješće o radu Uprave za 2020. godinu te će biti dostavljeno Vijeću ministara BiH. U izvješću se navode posljedice pandemije koje su negativno utjecale na prikupljanje prihoda, kao i ostale aktivnosti koje su obavljene tokom prošle godine, saopćili su.