UIO: Spisak kompanija u BiH koje najviše duguju državi

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine protekle sedmice je objavila listu deset kompanija koje su uplatile najviše PDV-a u 2017. Međutim, mnogo je kompanija koje svoje obaveze prema državi ne ispunjavaju u kontekstu uplate PDV-a, akciza i carine.

Prema podacima UIO BiH na dan 1. august 2017. godine, najveći dužnik za akcize je kompanija BOB-PRO iz Čitluka koja duguje preko 10,2 miliona KM po osnovu akcize. Među tri najveća dužnika našla se kompanija Kristof iz Laktaša kao i Bobita iz Čitluka, piše Slobodna Bosna.

Po osnovu dugovanja za PDV, na prvom mjestu je sarajevsko Javno komunalno preduzeće GRAS sa dugom od preko 21 milion KM.

Druga na listi je kompanija MB – Kekerović iz Laktaša sa dugom od 11,2 miliona KM. Treća na listi je kompanija Đuša iz Fojnice koja duguje 8,8 miliona KM.

U trećoj kategoriji, onoj carinskih dužnika, na prvom mjestu je Meso Impex iz Kiseljaka sa dugom od 9,5 miliona KM. Milion manje duguje kompanija Unis Fabrika cijevi iz Dervente dok se na trećem mjestu našao Megacom iz Mostara sa dugom od preko sedam miliona KM.

Nakon što je 01. januara 2014. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupku indirektnog oporezivanja, po prvi od uspostave Uprave za indirektno oporezivavnje BiH, stekli su se zakonski uvjeti za javno objavljivanje imena dužnika, koji imaju neizmirene obaveze po osnocu PDV-a, akcize i carine.

Pored javne objave dužnika, u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o postupku indirektnog oporezivanja, kojeg je na prijedlog UIO i UO UIO usvojila Parlamentarna skupština BiH, naknadni teret prinude je smanjen sa 10 na pet posto, a zatezna kamata sa 0,06 na 0,04 posto svakog dana zakašnjenja.

“Svi obveznici koji ne žele da se nađu na javno objavljenoj listi dužnika i time ugroze svoju poslovnu reputaciju, trebaju da izvrše uplatu dugovanja po osnovu indirektnih poreza”, navode iz UIO.

OVDJE možete pogledati kompletne spiskove dužnika.

Fokus.ba