Ulica sa tri saobraćajna znaka: Zagonetka za bh. vozače

Pored Doma zdravlja Omer Maslić, u sarajevskoj ulici Bihaćka, tri saobraćajna znaka reguliraju uključenje na glavnu cestu. Vozači su zbunjeni, a pripadnici policije im za prekršaje izdaju visoke kazne.

Na stubu se jedan ispod drugoga nalaze znak “STOP” koji označava mjesto pred ulazom u raskrsnicu na kojem je vozač dužan zaustaviti vozilo i dati prednost prolaska svima koji se kreću cestom na koju on nailazi, saobraćajni znak “obavezan smjer” koji označava smjerove kojima se vozila moraju kretati, te znak “zabrana saobraćaja u jednom smjeru” koji označava put odnosno dio puta na kome je zabranjen saobraćaj vozila iz smjera prema kome je okrenut znak.

Navedeno bi značilo da vozila koja se kreću iz pravca Doma zdravlja u isto vrijeme i moraju i ne smiju kretati se prema cesti koja ide.

Portalu Klix.ba obratio se čitatelj koga su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova KS kaznili sa 100 KM, dva kaznena boda te je on pored toga, zbog kršenja saobraćajnih propisa dužan predati vozačku na mjesec dana.

“Nebitna je kazna. Samo su bitna ona tri znaka. Je li normalno da imate ona tri znaka jedan ispod drugog. Nekad je bio samo znak stop. Onda su dodali obavezan smijer. Nakon toga zabranjen prolaz. Ja sam platio kaznu, ali je ono zbunjujuće za građane”, kazao nam je Sadić.

On nam je objasnio i šta se tačno dogodilo.

“Ja sam izlazio na glavnu cestu, naišlo je policijsko vozilo, zaustavili su me i rekli šta sam uradio. Kasnije sam se vratio da vidim taj znak i da slikam”, istakao je Sadić.

Klix.ba