Portal 072info

Univerzitet u Zenici planira upis 1.605 brucoša, 470 studenata na master i 30 na Treći ciklus!

Univerzitet u Zenici (UNZE) u akademskoj 2017./2018. godini na osam fakulteta planira upisati 1.605 studenata na prvu godinu Prvog ciklusa studija (dodiplomski), 470 studenata na prvu godinu Drugog ciklusa studija (master) te 30 studenata na Treći ciklus studija.

Još se čeka na saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) kao osnivača da se očituje po osnovu prijedloga, što bi se moglo desiti već na narednoj sjednici Vlade ZDK.

U nastavku pogledajte prijedlog Senata upućen Vladi ZDK.

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA
NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2017/2018.GODINI
  Red.broj
 FAKULTET
Broj studenata
redovni studij  vanredni studij   SVEGA
 finansira Osnivač samofinansirajući
1. FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE(METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET)
Studijski program/Odsjek
Hemijsko inženjerstvo 30 5 / 35
Metalurško inženjerstvo 40 5 / 45
Inženjerstvo materijala 50 5 / 55
UKUPNO: 120 15 / 135
 2.  MAŠINSKI FAKULTET Strani državljani
Studijski program/Odsjek
Inženjerski dizajn proizvoda 40 10 5 55
Menadžment proizvodnim tehnologijama 40 10 5 55
Inženjerska ekologija 40 10 5 55
Održavanje 40 10 5 55
Mašinstvo (trogodišnji studij) 20 10 / 30
UKUPNO: 180 50 20 250
3. FILOZOFSKI FAKULTET vanredni studij
Studijski program/Odsjek
Razredna nastava 20 20 10 50
Matematika i informatika 20 20 10 50
Engleski jezik i književnost 20 20 10 50
Njemački jezik i književnost 20 20 10 50
BHS jezik i književnost 20 20 10 50
Turski jezik i književnost 20 20 10 50
Kulturalni studij 20 20 10 50
UKUPNO: 140 140 70 350
4. EKONOMSKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Menadžment preduzeća 40 50 10 100
Računovodstveni i revizijski menadžment 40 50 10 100
UKUPNO: 80 100 20 200
5. PRAVNI FAKULTET        
Opći smjer 120 60 60 240
UKUPNO: 120 60 60 240
6. MEDICINSKI FAKULTET        
Opća medicina (integrisani I i II ciklus studija) 20 40 / 60
Zdravstvena njega 20 40 / 60
UKUPNO: 40 80 / 120
7. POLITEHNIČKI FAKULTET        
  Studijski program/Odsjek        
  Građevinarstvo 60 / / 60
  Proizvodni biznis  30 / / 30
  UKUPNO: 90 / / 90
8. ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET        
Studijski program/Odsjek
Islamska vjeronauka 20 25 10 55
Socijalna pedagogija 20 25 10 55
Predškolski odgoj i obrazovanje 20 25 10 55
Arapski jezik i književnost 20 25 10 55
UKUPNO: 80 100 40 220
SVEUKUPNO(1+2+3+4+5+6+7+8) 850 545 210  1.605
SVEUKUPNO (redovni, redovni samofinansirajući i vanredni – strani državljani) 1.395+210

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2017/2018.GODINI

  Red.broj   FAKULTET Broj studenata
redovni studij vanrednistudij   SVEGA
 finansira Osnivač samofinansirajući
1. FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE(METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET)
Studijski program/Smjer
Metalurgija 5 5 / 10
Metalni materijali 5 5 / 10
Nemetalni materijali 5 5 / 10
Hemijsko inženjerstvo 5 5 / 10
UKUPNO: 20 20 / 40
 2.  MAŠINSKI FAKULTET Strani državljani
Studijski program
Inženjerski dizajn proizvoda 5 5 5 15
Menadžment proizvodnim tehnologijama 5 5 5 15
Inženjerska ekologija 5 5 5 15
Održavanje 5 5 5 15
Obnovljivi izvori energije i okolinski apsekti
5 15 / 20
UKUPNO 25 35 20 80
 3.  FILOZOFSKI FAKULTET     vanredni studij  
  Studijski program        
  Engleski jezik i književnost -prevodilački smjer- 5 15 / 20
  UKUPNO: 5 15 / 20
4. EKONOMSKI FAKULTET        
Studijski program        
  Menadžment preduzeća 10 20 / 30
Računovodstveni i revizijski menadžment 10 20 / 30
Lokalni ekonomski razvoj i politika 10 20 / 30
Poslovne i javne finansije 10 20 / 30
UKUPNO: 40 80 / 120
5. PRAVNI FAKULTET        
Studijski program        
Građansko pravo 10 15 10 35
Krivično pravo 10 15 10 35
  Historija države i prava 10 15 10 35
Državno i međunarodno javno pravo 10 15 10 35
UKUPNO: 40 60 40 140
6. POLITEHNIČKI FAKULTET        
  Građevinarstvo 5 10 / 15
  Proizvodni biznis 5 10 / 15
  UKUPNO 10 20 / 30
7. ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET        
Studijski program        
Islamska vjeronauka 10 10 / 20
Socijalna pedagogija 10 10 / 20
Predškolski odgoj i obrazovanje 10 10 / 20
UKUPNO: 30 30 / 60
SVEUKUPNO(1+2+3+4+5+6+7) 170 260 60 490
SVEUKUPNO (redovni, redovni samofinansirajući i vanredni – strani državljani)  430+60
                 

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU III (TREĆEG) CIKLUSA STUDIJA

NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2017/2018. GODINI 

 

 

Red.

broj

 
FAKULTET
Broj studenata
redovni studij  vanredni

studij

 

 

SVEGA

 finansira Osnivač samofinansirajući
1. PRAVNI FAKULTET
  Doktorski studij iz pravnih oblasti:

– Građansko pravo

– Državno i međunarodno javno pravo

– Krivično pravo

– Historija države i prava

 

 

/

 

 

/

 

 

20

 

 

20

2. ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
  Odsjek za islamsku vjeronauku / 10 / 10
3. Ukupno (1+2) / 10 20 30

 

Podijelite članak