Uposlenici kompanije ArcelorMittal Zenica pomažu svojim kolegama

Podijelite vijest

Usporedo sa različitim akcijama koje kompanija ArcelorMittal Zenica poduzima kako bi ublažila posljedice katastrofalnih poplava u našoj zemlji, njeni uposlenici su samoinicijativno organizirali nekoliko vrlo vrijednih aktivnosti sa istim ciljem – pomoći postradalima, osobito svojim kolegama.

Već u prvih nekoliko dana uposlenici kompanije su sakupili preko 2.500 svojih bonova za topli obrok, koje u formi suhog obroka svakodnevno lično dostavljaju na različite lokacije u zeničkoj općini i na taj način osiguravaju hranu mnogima koji rade na raščišćavanju svojih kuća i naselja.

Sindikat kompanije se također odmah angažirao te je od svojih sredstava kupio 88 prehrambenih paketa distribuiranih na lokaciju Topčić polja i šire. Predsjednik Sindikata kompanije, sa članovima svog tima u više je navrata obilazio ugrožena područja na kojima žive naši uposlenici.

Pored toga, Uprava kompanije i Sindikat ArcelorMittal Zenica zajednički su pokrenuli akciju davanja dobrovoljnih novčanih priloga namijenjenih njihovim kolegama pogođenim poplavama, te su kutije za prikupljanje priloga postavljene na nekoliko lokacija u fabrici i zgradi direkcije.

Nadalje su pokrenuli i akciju izdvajanja određenog procenta plaće za iste namjene, te će svaki uoslenik koji to želi moći donirati određenu sumu novca koja će biti usmjerena na za to posebno otvoren račun.

Svim ovim aktivnostima, koje su u toku i nastavljaju se i dalje, naši radnici su pokazali visok stupanj solidranosti i senzibilnosti da pomognu onima kojima je podrška najpotrebnija.