UPOZORENJE: Ispravnost vode i preporuke

Podijelite vijest

Intezivne  padavine, koje su dostigle elementarne nepogode, su uzrokovale izlijevanje većine vodotoka  iz  njihovih korita i odpadnih voda  iz  kanalizacionih mreža, te ako su ti objekti sa tehničkim nedostacima i oštećenjima i ako se u njima voda ne hloriše  mogu ugroziti zdravstvenu  bezbjednost stanovništva.

Ovakva  hidrološka situacija pogoduje nastanku i širenju oboljenja koja se  prenose vodom, kao što su: trbušni tifus, paratifus, dizenterija, zarazna žutica i neke druge bolesti.

Sanitarna inspekcija, prati izvještaje o kvalitetu i kvantitetu vode za piće,  kojom J.P.“Vodovod i kanalizacija“ snabdijeva grad Zenicu i prigradska naselja, svi pokazatelji ne odstupaju od higijenskih normi koje su date u Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Uzimajući u obzir stanje  lokalnih vodnih objekata za vodoopskrbu na seoskom području općine Zenica, predlažemo  slijedeće mjere za spriječavanje kontaminacije vode za piće i mogućnost pojave vodom prenosivih oboljenja:

1. Preispitati tehničko stanje vodnih objekata i mjere zaštite istih.

2. Preispitati sistem dezinfekcije vode u objektima i kontrolisati svakodnevno koncentraciju rezidualnog klora u vodi koju treba držati između 0,3 i 0,5 mg/l.

3. U slučaju pojave mutnoće  u vodi  ili promjene mirisa  takvu vodu prokuhavati u trajanju od 30 minuta ključanja vode.

4. U nemogućnosti da se zamućena ili voda promjenjenog mirisa dezinfikuje ili prokuhava  trošiti flaširanu vodu.

  1. U seoskim naseljima postaviti javnu  obavijest  sa  upozorenjem na ove  rizike.