Portal 072info

Upozorenje Službe civilne zaštite ZDK zbog požara

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Na području Grada,  a posebno u prigradskim i seoskim mjesnim zajednicama u toku su pripreme za proljetnu sjetvu i obrađivanje poljoprivrednog zemljišta. Građani vrlo često vrše spaljivanje i čišćenje parcela tako da nepažnjom dođe do požara koje je veoma teško kontrolisati i spriječiti širenje na šumsko područje.

S tim u vezi Služba civilne zapštite upozorava slijedeća pravna i fizička lica na poduzimanje preventivnih mjera u cilju suzbijanja i pojave šumskih požara:

POLITIČKI MARKETING
Rusmir Isak banner

    vlasnici poljoprivrednog zemljišta prilikom čišćenja njiva i spaljivanja korova da vode računa o mogućim vjetrovima i da rade sa krajnjim oprezom, te da o tome obavijeste povjerenike civilne zaštite,
    šumsko privredno društvo kao i organi kantona koji su nadležni za šume, šumsko i poljoprivredno zemljište da organizuje osmatračko – dojavnu službu, da osiguraju opremu, sredstva i interventne grupe za gašenje šumskih požara,
    Profesionalna vatrogasna jedinica i dobrovoljno vatrogasno društvo da izvše sve pripreme za gašenje šumskih požara što podrazumijeva obezbjeđenje opreme za gašenje, stalnu koordinaciju sa predstavnicima mjesnih zajednica i šumskim privrednim društvom,
    Da predstavnici Policijske uprave Zenica uz redovan rad na terenu poduzimaju mjere na suzbijanju i sprečavanju namjerne paljevine u skladu sa svojim nadležnostima, te evidentiraju lica koja su prouzrokovala izbijanje požara.

Podijelite članak
POLITIČKI MARKETING
072 Kenan Aida
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME

5C469C74 8C17 4B98 BDF1 9CFAAF69C4F6