Upozorenje Službe za civilnu zaštitu građanima Zenice

Sagledavajući i analizirajući trenutno stanje na osnovu prikupljenih informacija kojima raspolaže sa terena, Služba civilne zaštite Grada Zenica izdaje upozorenje građanima Zenice.

U vezi sa obilnim kišnim padavinama koje su protekuih sati zadesile šire područje FBiH, a samim tim i Zenicu, a uvažavajući vremenske prognoze za naredne dane, Služba civilne zaštite Grada Zenica upozorava sva fizička i pravna lica koja žive i rade u priobalnom pojasu rijeka: Bosna, Kočeva, Babina, Pepelarska rijeka, Bisrtička rijeka i Gračanička rijeka, da iz svojih stambenih i poslovnih objekata (podrumske prostorije) izmjeste sve vrijednosti koje bi mogle biti uništene, odnosno potopljene u slučaju naglog povećanja vodostaja u navedenim rijekama. Također, apelujemo na sve građane da, u skladu sa svojim mogućnostima, očiste šahtove i sisteme za odvodnju oborinskih voda jer je dosadašnja praksa pokazala da su neočišćeni šahtovi i odvodi uzrok velikih izlijevanja vode na ulici.

Napominjemo i da je aktiviran Štab civilne zaštite Grada Zenica koji intenzivno prati stanje na području grada i po potrebi poduzima mjere i radnje kako bi se umanjile eventualne neželjene posljedice po stanovništvo i materijalna dobra.

U vezi naprijed navedenog, građane molimo za saradnju i razumijevanje, a po ukazanoj potrebi građani se za pomoć mogu javiti Službi civilne zaštite na telefon broj 032 447-731.