Uprava policije MUP-a ZDK, bez obzira na kontinuirane napade i pritiske, odlučno i zakonito finalizira aktuelni konkurs za prijem novih službenika

Policija MUP ZDK

Kao što je javnosti i medijima već poznato, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona privodi kraju provođenje konkursa za prijem novih policijskih službenika. Sve faze konkursa su bile otvorene za javnost, medije, nevladin sektor i zainteresovane organizacije (domaće i međunarodne).

Organizovali smo i prezentaciju, kao vid izvještaja za predstavnike svih zainteresovanih medija i dobili veliku podršku građana, institucija i međunarodnih prijatelja Bosne i Hercegovine.

Uprkos svemu, Komisija za prijem kao i menadžmet Uprave policije su u posljednje vrijeme izloženi pokušajima diskreditacije putem različitih objava kao što su viber prepiske, anonimna pisma od tzv. “grupa građana” i slično. Takođe se različitim tekstovima koji se šalju obično na mnoštvo adresa, želi ukazati na navodne neregularnosti i urušiti ugled pojedinih članova Komisije ali i menadžmenta Uprave policije.

Bez želje da polemišemo sa anonimnim pošiljaocima ovih tekstova, želimo našim građanima ukazati na nekoliko važnih činjenica:

– Konkurs je proveden potpuno zakonito i transparentno bez “urgencija”, “štela” i koruptivnih
radnji,
– U vezi objavljene viber prepiske za koju se navodi da potiče od “Sekretara Komisije”, ističemo da je prema rješenju Uprave policije imenovano pet članova komisije a da je spomenuti službenik, sa još jednom uposlenicom Uprave policije, istim rješenjem zadužen samo za administrativno tehničke poslove.

Dakle, nije imenovan nikakav “Sekretar komisije”. Državni službenici zaduženi za administrativno tehničke poslove nisu ovlašteni niti imaju pravo pregledati dokumentaciju, te samim tim nemaju pravo glasa i odlučivanja u Komisiji.

Svaku kovertu kandidata sa dokumentacijom otvaraju i pregledaju članovi Komisije, a ne državni službenici zaduženi za administrativno tehničke poslove. Takođe, kroz određeni broj objava na društvenim mrežama pojavilo se i ime navedene kandidatkinje.

Prema našim evidencijama, ista je eliminisana u početnoj fazi konkursa zbog neuredne dokumentacije. Bez obzira na navedeno, viber prepiska, ukoliko se utvrdi da je autentična, je neprimjerena državnom službeniku i biće predmet naših provjera.

-Što se tiče anonimnih pisama i tekstova koji se takođe objavljuju, ističemo da su to loši pokušaji diskreditacije kako članova Komisije tako i rukovodstva Uprave policije.

Kao veliki “skandal” se navode djeca policijskih službenika koja će navodno proći na konkursu. Ponavljamo po ko zna koji put, proći se kandidati koji su javno, pred kamerama, novinarima, nevladinim organizacijama i drugim kandidatima osvojili najviše bodova. Vjerovatno će od 1400 kandidata biti i djece policajaca. Isto tako, najvjerovatnije će biti daleko veći broj djece policaja koja nisu prošla i zadovoljila kriterije konkursa.

Skrećemo pažnju svim dobronamjernim građanima da smo vršeći određene provjere došli do saznanja da se u “dijeljenju” takvih tekstova posebno ističu pojedini bivši policajci, kojim smo dokazali teška krivična djela i koji su za svoja djela odslužili kaznu u Kazneno-popravnom zavodu Zenica, kao i pojedinci kojim se “omaklo” da putem različitih vidova pritiska utiču na konačan ishod konkursa.

– Mi smo u ovaj posao uložili puno truda i znanja. Komisija (svih pet članova) je sastavljena od uposlenika sa visokim profesionalnim integritetom. Nesebično su im pomagli naš IT tim i dvadeset najboljih policajaca iz Specijalne policijske jedinice, snimljeno je cca. 5 TB video materijala, što je približno oko 2600 sati snimljenog video materijala.

Ozbiljne i referentne ličnosti i institucije su nas posjetili i ocijenili ove napore kao ohrabrujuće u borbi protiv nepotizma, neprimjerenog uticaja i korupcije. Uložili smo ogroman trud, znanje i ugled koji smo godinama sticali u BiH i kod međunarodnih institucija.

Ponosni smo na urađeno i nećemo dopustiti šačici anonimnih mešetara da nas pokolebaju i da svojim pokušajima spinovanja zbunjuju građane. Konkurs ćemo dovesti pravedno i zakonito do kraja i to nema cijenu.

Dodatno smo motivisani uložiti napor da našim građanima budemo na usluzi i na taj način doprinesemo mirnom ambijentu za život i rad, našim privrednicima osiguramo nesmetano obavljanje njihovih aktivnosti i učinimo povoljnim stanjem sigurnosti kakvo održavamo već godinama, te time otvorimo put za nove investicije i razvoj, i u konačnici, da policija Zeničko-dobojskog kantona i u budućnosti bude primjer jedne od najorganizovanijih i najboljih policijskih agencija u Bosni i Hercegovini.

Prethodni članakOvo su destinacije na kojima će građani BiH moći ljetovati
Sljedeći članakSvjetski dan svjesnosti o autizmu: Pružite im bezuvjetnu ljubav