institucije bih parlament
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Kurbani 2021

Uprkos pandemiji korona virusa i tome što su prošle godine kao i većina građana radili od kuće, zaposleni u Parlamentarnoj skupštini BiH i u 2020. su potrošili značajna sredstva iz budžeta.

Prema izvještaju Ureda za reviziju institucija BiH tako je na plaće i naknade za 228 zaposlenih otišlo skoro 10,1 milion KM, a bruto plaće i naknade su veće u odnosu na prethodnu godinu za 740.932 KM, što je posljedica većeg broja uposlenih.

S. DEGIRMENDŽIĆ

Revizori su i u prošloj godini utvrdili niz nepravilnosti i netransparentnosti u trošenju javnog novca, ali s obzirom na dosadašnju praksu i iskustva, teško da će iko zbog toga odgovarati.

Ponovo je utvrđeno, a što je dugogodišnji problem da Parlamentarna skupština ne primjenjuje dosljedno Odluku o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz sa posla u institucijama BiH prema kojoj bi se za udaljenost mjesta rada od mjesta prebivališta trebala koristiti najkraća prometna putna komunikacija na navedenoj relaciji.

Neprimjenjivanje navedene odluke, naveli su revizori, može proizvesti potencijalno veće troškove prijevoza.

VOŽNJA BEZ KONTROLE

Konstatirano je da su ukupni izdaci za upotrebu službenih vozila u 2020. godini u PSBiH iznosili 123.813 KM. Izdaci se odnose na izdatke za gorivo (50.247 KM), materijal i usluge održavanja vozila (49.507 KM), registraciju vozila (2.564 KM), auto gume (7.646 KM), usluge pranja i parkiranja vozila (3.649 KM) i osiguranje vozila (10.200KM). Kada je u pitanju korištenje vozila revizori su ponovo ustvrdili da se ona koriste bez adekvatne kontrole.

-Parlamentarna skupština na raspolaganju ima 13 službenih vozila. Krajem godine dva vozila su prodana putem javne licitacije. Ostvareni prihod po ovom osnovu iznosi 28.571 KM. Radi obavljanja poslova i zadataka iz nadležnosti Parlamentarne skupštine BiH, članovi kolegija oba doma imaju pravo na stalno (24 sata ) korištenje službenog vozila s vozačem ili mogu, u posebnim slučajevima, i osobno upravljati službenim vozilom. Članovi kolegija oba doma imaju pravo na stalnu upotrebu vozila s vozačem, bez obveze parkiranja vozila u podzemnoj garaži Parlamentarne skupštine, nakon završetka radnog vremena. Vozač kojemu je povjereno vozilo dužan je parkirati isto na sigurnom mjestu, zaštićenom od provale, krađe i drugih mogućih pojava. Pisanu suglasnost za korištenje službenog vozila daje sekretar Zajedničke službe. Sistem unutrašnjih kontrola u dijelu upotrebe službenih vozila još uvijek nije u potpunosti uspostavljen, tj. evidencije u pojedinim slučajevima o korištenju službenih vozila nisu uredne i cjelovite, putni nalozi se ne popunjavaju za sva vozila na način definiran internim pravilnikom (za određena vozila upisuje se samo početna i krajnja kilometraža bez upisivanja prijeđenih relacija, ne potpisuju se osobe koje koriste vozila kao i evidencije polaska i povratka sa službenog puta te na određenim putnim nalozima u zemlji evidentiraju se prilično velike relacije koje prema dostupnim pokazateljima nisu objektivne). Neuredne evidencije onemogućuju utvrđivanje opravdanosti troškova u vezi s namjenskim korištenjem službenih automobila. Nadalje, uvidom u pojedine fakture za održavanje vozila, uočili smo da se prilikom podnošenja zahtjeva za servisom vozila, iznosi predračunskih naloga manji od ispostavljenih faktura dobavljača. Također, u nekim slučajevima ne osiguravaju se predračunski nalog dobavljača kao baza za nastanak troška- naveli su revizori.

UPRKOS PANDEMIJI VEĆI TROŠKOVI IĆA I PIĆA

Ukupno realizirani iznos usluga reprezentacije u prošloj godini iznosi 61.445 KM i uprkos pandemiji i nedolascima na posao većine uposlenih tokom prošle godine, za 13 posto je veći u odnosu na prethodnu godinu.

Pravo na korištenje sredstava interne reprezentacije imaju članovi kolegija oba Doma Parlamenta u maksimalnom iznosu do 6.000 KM na godišnjem nivou , a revizori ponovo nisu našli opravdanost za određene troškove.

– Uvidom u određene račune sredstava interne i eksterne reprezentacije ponovo se nismo uvjerili da su pojedini korisnici u okviru dozvoljenih limita, koristili usluge hrane i pića sa jasnim povodom i obrazloženjima nastanka troška, što u pitanje dovodi samu svrhu reprezentacije i načelo transparentnosti u pogledu upravljanja javnim sredstvima. I dalje smo mišljenja da sredstva reprezentacije trebaju imati svoju svrhu i cilj zbog kojih se koriste, jer se na taj način može potvrditi opravdanost namjenske potrošnje budžetskih sredstava- istakli su revizori.

TRODNEVNA PENZIJA, OGROMNA OTPREMNINA

U 2020. godini dvije osobe su stekle zakonske uvjete za umirovljenje – državni službenik i zastupnik Zastupničkog doma za što je ukupno isplaćeno 37.803 KM. Agencija za državnu službu BiH je donijela Rješenje o razrješenju za državnog službenika. Iznosi isplaćenih otpremnina iznose 8.805 KM za državnog službenika i 28.998 KM za zastupnika kojemu je isplaćena otpremnina u maju 2020. godine. Podsjećamo zastupnik Socijalističke partije Jakov Galić, penzionisao se na tri dana, da bi uzeo otpremninu, a potom je aktivirao zastupnički mandat.

– Postupcima revizije utvrdili smo da je ove godine nastavljena praksa ponovnog aktiviranja statusa profesionalnog zastupnika nakon stjecanja uvjeta za odlazak u mirovinu. U praksi to znači da je zastupniku koji je imao puni radno-pravni odnos, uz prekid radnog odnosa od tri dana (prema podacima obrasca prijave-odjave iz Porezne uprave Republike Srpske) isplaćena otpremnina u iznosu od 28.998 KM te je isti ponovno aktiviran radno pravni status u Parlamentarnoj skupštini BiH u istom mjesecu odnosno nakon tri dana. Praksa ponovnog aktiviranja statusa profesionalnog zastupnika nakon odlaska u mirovinu i nakon isplaćene otpremnine bi se trebala preispitati, upozorili su revizori.

Revizori su upozorili i na potrošnju u klubovima poslanika u Predstavničkom domu PSBiH. Naime, prema podacima o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje političkih stranaka iz budžeta institucija BiH za 2020. godinu planiran je iznos od 950.000KM, a utrošeno je 942.159 KM.

Najviše je dobio Klub zastupnika SDA BiH i to 117.129,83, zatim Klub SNSD-a 100.545,41, potom SDS i PDP 97.008,65 , a poslije njih HDZ BiH I to 83.848,64 . Po visini izdataka za Klubove poslanika slijede SBB BiH-PDA 77.184,74, DF-Željko Komšić 50.260,30, SDP BiH 76.729,16 13.272,01 63.457,15, Naša stranka i Nezavisni blok 83.242,89 ,Srpski klub , te A-SDA, sada NES 30.068,66 .

Klubovi u Domu naroda također su dobili značajna sredstva i to Klub srpskog naroda 56.250,90

Klub bošnjačkog naroda 49.410,52 , te hrvatskog naroda 60.185,92 .

Najviše ovog novca otišlo je na račune stranaka.

Zakonom o financiranju političkih stranaka, političkim partijama odnosno koalicijama političkih stranaka sredstva se prema ovom zakonu raspodjeljuju na način da se 30 posto sredstava dijeli jednako svim političkim strankama, odnosno koalicijama političkih stranaka koje su osvojile mandate, 60 posto sredstava dijeli se prema broju poslaničkih, odnosno delegatskih mandata, koje svaka politička stranka, koalicija političkih stranaka, odnosno nezavisni kandidat ima u trenutku dodjele mandata, 10 posto od ukupnog iznosa raspoređuje se parlamentarnim grupama srazmjerno broju poslaničkih, odnosno delegatskih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom spolu.