UPZ: Primjedve i zahtjevi za pojašnjenja Javnkg poziva za subvencioniranje plaće za mart

Podijelite vijest

Povodom objavljenog Javnog poziva za subvencioniranje plaće za mart kojeg je objavilo Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona javio nam se veliki broj privrednih subjekata koji ima određene dileme vezane za postavljene kriterije.
U tom smislu obraćamo Vam se sa zahtjevom za pojašnjenja i dajemo određe prijedloge :
1) U Pozivu je navedeno da pravo na subvencioniranje imaju pravna lica “sa šifrom djelatnosti na Obavještenju o razvrstavanju poslovnog subjekta – pravnog/fizičkog lica prema klasifikaciji djelatnosti (u skladu sa KD BiH 2010)…”.
Postoje mnogi pravni subjekti koji kao glavnu šifru djelatnosti imaju neku koja nije na Listi zabranjenih, ali u svom sastavu imaju poslovnu jedinicu čija djelatnost jeste na Listi zabranjenih.
Pitanje – da li i takva pravna lica mogu podnijeti zahtjev, naravno samo za zaposlene u toj poslovnoj jedinici, i šta bi bio dokaz?
Naime, kao dokaz uz zahtjev se traži “kopija Obavještenja o razvrstavanju poslovnog subjekta – pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti”, dakle lica kao cjeline (ako dobro tumačimo), ali ne i poslovne jedinice koja moguće postoji u pravnom licu i jeste zabranjena.
Logika govori da bi i takvi pravni subjekti trebali imati pravo subvencioniranja, ali iskustvo govori da se u rješavanju često gleda formalna strana (u ovom slučaju Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica), te molimo Ministarstvo privrede da se povodom ove “dileme” izjasni i da kriterij i dokaze precizira u smislu da može biti i poslovna jedinica.
2) Postoje pravna lica koja u svom sastavu imaju i “zabranjenu” i “nezabranjenu” poslovnu jedinicu/djelatnost i jedna radi, a druga ne radi.
Na Zahtjevu nema rubrike iz koje bi se vidjelo za koliko uposlenika se traži subvencija. Molimo pojašnjenje da li pravna lica sa glavnom “zabranjenom” šifrom djelatnosti mogu dobiti subvenciju za sve uposlenike, pa i one koji rade u poslovnoj jedinici koja nije zabranjena i koja radi, a s druge strane pravna lica sa glavnom “nezabranjenom” šifrom neće moći dobiti ništa, mada imaju poslovnice i uposlenike koji ne rade?
Moguće da ovakvih pravnih lica za mješavinom različitih djelatnosti i šifara unutar sebe nema mnogo, ali to ne znači da je broj zaposlenih u njima zanemariv. Smatramo da bi svima trebalpo omogućiti subvenciju za uposlene koji ne rade, bez obzira na glavnu djelatnost, odnosno imati u vidu “zabranjene” poslovne jedinice, a ne samo pravna lica kao cjelinu.
Napominjemo da se u tački 1.1. Zahtjeva za subjekte registrovane van Zeničko-dobojskog kantona traži šifra poslovne jedinice, dok za one registrovane na području Kantona to u tački 1. nije precizirano.)
3) Postavljeni ” kriterij da nisu raskinuli ugovor o radu uposlenicima u periodu… ” Molimo
pojašnjenje da li to znači da nije raskinut ugovor niti jednom uposleniku ili postoji mogućnost da je npr. od deset uposlenih otpušteno dvoje, ali da se subvencija može tražiti za preostalih osam?
Naš prijedlog bi bio da se Ministarstvo odobri subvencioniranje zadržanog broja radnika.
Smatramo da je svaki poslodavac morao donijeti najbolju odluku za preduzeće i za zaposlene. Budući da svi poslodavci plaćaju naknadu za nezaposlene logično je bilo da su posegnuli za mehanizmom raskida ugovora o radu i slanja zaposlenika na Zavod za zapošljvanje gdje će zaposlenicima biti isplaćena naknada .
Također smatramo da će se na ovaj način od strane Ministarstva privrede poslati dobra poruka poslodavcima .

ČITAJ JOŠ:  Sudar automobila i kamiona u Zenici

4 ) Tražimo pojašnjenje zašto u mjere subvencioniranja nisu uključeni i oni kojima je indirektno zabranjen rad.Ovdje prije svega mislimo na one privredne subjekte koji se bave djelatnostima koje se tiču djece i omladine kao i neformalnog obrazovanja odraslih.
Kao što Vam je poznato 12.03.2020. je donešena mjera od strane Kriznog štaba o zabrani okupljanja više od 3 osobe a ubrzo nakon toga je uveden i policijski sat, što je značilo i zabranu rada za gore pomenute privredne subjekte. Dalje, zabranom kretanja djece i maloljetnih osoba kao i uvođenjem policijskog sata također je zabranjen rad ovih privrednih subjekata.
Postavljamo pitanje da li je logično da zaposleni u osnovnom i srednjem obrazovanju prime plaće za period kada ne rade a ne iznađemo mogučnost da se bar djelimično obeštete i oni koji
također rade sa djecom i omladinom a kojima je indirektno zabranjen rad, a nisu na budžetu.
5) U Zahtjevu koji se upućuje Ministarstvu privrede dostavlja se

 • Izjava kojom potvrđuje:
  a) da je ispunio obaveze sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini zaključno sa 29.02.2020. godine,
  Naš prijedlog je da treba zahtijevati da su obaveze izmirene sa 31.12.2019.kako je to regulisano u Kantonu Sarajevo .
  b) da su dostavljene kopije vjerne orginalu (obrazac izjave je u prilogu javnog poziva i podnosi se kao orginal ovjeren od strane općinskog organa ili notara – Obrazac 2).;
 • Obična kopija Obrazac 2001 (Specifikacija uz isplatu plaća zaposlenika u radnom odnosu
  kod pravnih i fizičkih lica) za period od 01.02.2020. godine do 29.02.2020. godine i od 01.03.2020. godine do 31.03.2020. godine ovjerenu od Porezne uprave (prijemni štembilj ili DLN broj)
  Naš prijedlog je da se dostavi Specifikacija uz isplatu plaća zaposlenika u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica za mjesec decembar 2019. kako je to regulisano u Kantonu Sarajevo.
 • Obična kopija izvoda iz banke iz kojih je vidljiva isplata za mart mjesec 2020.godine pojedinačne neto plaće za uposlenika, uplatnica ovjerena od banke o uplati neto plaće za uposlenika ili u slučaju zbirne uplate plaća kopiju izvoda iz banke iz kojeg je vidljiv iznos zbirne uplate plaća uz spisak uposlenika sa pregledom isplata pojedinačnih neto plaća ovjeren od pravnog lica (isključivo za uposlenike sa mjestom rada na području Zeničko- dobojskog kantona),
  Naš prijedlog je da se dostavi Izvod iz banke za mjesec decembar 2019. kako je to regulisano u Kantonu Sarajevo.
 • Obična kopija Obavještenja o razvrstavanju poslovnog subjekta – pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti.
 • Uvjerenje komercijalne banke da je žiro račun subjekta aktivan, ne starije od 3 (tri) mjeseca odnosu na dan podnošenja zahtjeva (orginal),
  Ovo ne treba zahtijevati, budući da večina pravnih lica nije imala potrebu posjedovati ovaj dokument.U danima kada se ne preporučuje kretanje i čekanje u redovima nije potrebno zahtijevati ovaj dokument.
  UDRUŽENJE POSLODAVACA ZENICA – Predsjednica UO Senaida Turkić
  SAVEZ UDRUŽENJA/UDRUGA POSLODAVACA ZDK – Predsjednik UO Mladen Perić

Podijelite vijest